Selskapets samfunnsansvar

WE IMPROVE YOUR LIFE - Det er et løfte som gjenspeiler vårt sterke engasjement for menneskers velferd og selve livet. Et engasjement som er gjenspeilet i alle retningslinjer hos selskapet.

LINAK – We improve your life
Det var mens Bent Jensen, CEO og eier av LINAK, arbeidet på rullestolen til en funksjonshemmet studentkollega som hadde blitt skadet i en ulykke, at han fikk idéen til den første aktuatoren. Innovative løsninger som kan forbedre menneskers livskvalitet og arbeidsmiljø, har vært en del av selskapets DNA helt fra starten. Vi ser på slagordet vårt som mer enn bare en salgspitch for lineære aktuatorer ‑ det sier noe om hva det kan gjøre for deg og produktene våre. Slagordet vårt er et løfte som er gjenspeilet i våre verdier og i måten vi driver forretninger på.

Retningslinjer for selskapets samfunnsansvar (CSR policy)
Hos LINAK har vi alle ansvar for å gjøre det vi gjør best – og å gjøre det på en korrekt måte. Ingen selskaper kan arbeide med CSR uten å ta bevisste valg. Vi baserer våre beslutninger på alminnelig fornuft og trinn-for-trinn-forbedringer. Det krever at vi prioriterer det vi vil satse på.

De følgende fem områdene er spesielt viktige for oss:

We improve your life
Produkter fra LINAK gir hver dag millioner av mennesker bedre livskvalitet og arbeidsmiljø, og vi samarbeider alltid tett med kundene våre. Vi deler villig vår kunnskap med andre og samarbeider med f.eks. universiteter og ikke-statlige organisasjoner.

Vi tar vare på hverandre
Jobbtilfredshet og hjelpsomhet er kjerneverdier hos LINAK. Dette oppnår vi bare om vi skaper gode arbeidsforhold for de ansatte. LINAK fokuserer derfor på helse og sikkerhet, og vi aksepterer ikke diskriminering eller mobbing. Når det gjelder ergonomiske hjelpemidler, er det naturlig at vi er i front også på vår egen arbeidsplass.

Vi tar vare på miljøet
Vi mener det er mulig for et selskap å være både bærekraftig og vellykket. Hos LINAK fokuserer vi på å redusere vårt eget energiforbruk, mens vi samtidig utvikler løsninger som er så miljøvennlige som mulig.

Vi er lokalt engasjert og globalt bevisst
Hos LINAK er vi stolte over å være en aktiv del av livet til lokalsamfunnet. Vi er aktive lokalt i den sørlige del av Jylland, der hovedkvarteret ligger, og i samfunn i andre land der vi har kontorer og fabrikker.

Vi har høye forventninger
Hos LINAK har vi høye forventninger til både oss selv og våre forretningspartnere. Vi gir tydelig uttrykk for våre forventninger til ansatte, leverandører og forretningspartnere både i våre forretningsetiske retningslinjer og i vår Etikkhåndbok. Og vi følger dette opp kontinuerlig.