Retningslinjer for kvalitet

LINAK ønsker fornøyde kunder

  • Vi fokuserer på innovative produkter av høy kvalitet
  • Vi bestreber oss på høy kvalitet i alle prosesser.
  • Vi tilbyr høy kvalitet og god service til kunder i alle berøringspunkter.

Vi vil utvikle våre kjerneprosesser og vil arbeide i henhold til standarder for beste praksis. 

Vi oppnår dette gjennom toppkvalifiserte og motiverte ansatte.
 
Vi møter kundenes krav og arbeider kontinuerlig med forbedringer