Kontakt oss her

Selskapets samfunnsansvar

Hos LINAK har vi alle ansvar for å gjøre det vi gjør best – og å gjøre det på en korrekt måte. Ingen selskaper kan arbeide med CSR uten å ta bevisste valg. Vi baserer våre beslutninger på alminnelig fornuft og trinn-for-trinn-forbedringer. Det krever at vi prioriterer det vi vil satse på.

De følgende fem områdene er spesielt viktige for oss:

 • We improve your life
  Det er et løfte som gjenspeiler vårt sterke engasjement for menneskers velvære og livet selv. En forpliktelse som gjenspeiles i alle selskapets policyer.
 • Vi tar vare på hverandre
  Jobbtilfredshet og hjelpsomhet er kjerneverdier hos LINAK. Dette oppnår vi bare om vi skaper gode arbeidsforhold for de ansatte. LINAK fokuserer derfor på helse og sikkerhet, og vi aksepterer ikke diskriminering eller mobbing. Når det gjelder ergonomiske hjelpemidler, er det naturlig at vi er i front også på vår egen arbeidsplass.

 • Vi tar vare på miljøet
  Vi tror at det er mulig for et selskap å drive en vellykket virksomhet basert på bærekraftig vekst. Hos LINAK fokuserer vi på å redusere vårt eget energiforbruk, samtidig som vi produserer bærekraftige løsninger basert på design og markedskrav.
 • Vi er lokalt engasjert og globalt bevisst
  Hos LINAK er vi stolte over å være en aktiv del av livet til lokalsamfunnet. Vi er aktive lokalt i den sørlige del av Jylland, der hovedkvarteret ligger, og i samfunn i andre land der vi har kontorer og fabrikker.

 • Vi har høye forventninger
  Hos LINAK har vi høye forventninger til både oss selv og våre forretningspartnere. Vi gir tydelig uttrykk for våre forventninger til ansatte, leverandører og forretningspartnere både i våre forretningsetiske retningslinjer og i vår Etikkhåndbok. Og vi følger dette opp kontinuerlig.