Kontakt oss her

Bærekraft

Vi er ansvarlige for det vi gjør – overfor kunder, ansatte og miljøet. Ingen selskaper kan arbeide for bærekraft uten å ta bevisste valg. Vi baserer våre beslutninger på alminnelig fornuft og trinn-for-trinn-forbedringer. Det krever at vi prioriterer det vi vil satse på.

De følgende fem områdene er spesielt viktige for oss:

We Improve Your Life

Det er et løfte som gjenspeiler vårt sterke engasjement for menneskers velferd og selve livet. Et engasjement som er gjenspeilet i alle retningslinjer hos selskapet.

 

Vi tar vare på hverandre

Jobbtilfredshet og hjelpsomhet er kjerneverdier hos LINAK. Dette oppnår vi bare om vi skaper gode arbeidsforhold for de ansatte. LINAK fokuserer derfor på helse og sikkerhet, og vi aksepterer ikke diskriminering eller mobbing. Når det gjelder ergonomiske hjelpemidler, er det naturlig at vi er i front også på vår egen arbeidsplass.

 

Vi tar vare på miljøet (Miljømessig bærekraft)

Vi mener det er mulig å drive et vellykket selskap basert på bærekraftig vekst. Hos LINAK fokuserer vi på å redusere vårt eget energiforbruk, mens vi samtidig utvikler bærekraftige løsninger som er basert på designkriterier og markedets krav.

 

Vi er lokalt engasjert og globalt bevisst

Hos LINAK er vi stolte over å være en aktiv del av livet til lokalsamfunnet. Vi er aktive lokalt i den sørlige del av Jylland, der hovedkontoret ligger, og i samfunn i andre land der vi har kontorer og fabrikker

 

Vi har høye forventninger (sosial bærekraft)

Hos LINAK har vi høye forventninger til både oss selv og våre forretningspartnere. Vi gir tydelig uttrykk for våre forventninger til ansatte, leverandører og forretningspartnere både i våre forretningsetiske retningslinjer og i vår Etikkhåndbok. Og vi følger dette opp kontinuerlig.

 

Erklæring om selskapets samfunnsansvar i samsvar med den danske Finansloven §99a.

Filer

Bærekraft

Vi er ansvarlige for det vi gjør – overfor kunder, ansatte og miljøet. Våre selvpålagte forpliktelser gjenspeiles i denne oversikten.

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss