Nyheter 21. januar 2020

LINAK lanserer nye videoer om hvorfor høydejusterbare kontorbord gir mer produktive og fornøyde ansatte

Hva er fordelene ved å gå over til høydejusterbare skrivebord på kontoret? Noen av fordelene er et aktivt og sunt arbeidsmiljø og mer produktive medarbeidere. LINAK besvarer dette spørsmålet og viser hvorfor høydejusterbare kontorbord er nyttige for både de ansatte og deres arbeidsgivere.

Hvorfor er bevegelse viktig?
Arbeidslivet på kontoret har forandret seg mye i årenes løp, men en ting er som det alltid har vært: vi sitter mye. Vi sitter det meste av dagen; opptil 12 timer.1 Og vi er i ro det meste av vår våkne tid. Dette er viktig fordi for stor grad av inaktivitet i hverdagen har konsekvenser for oss. Inaktivitet utgjør en stor risiko for helsen din og kan føre til alt fra utmattelse og ryggsmerter til hjertesykdom og diabetes.

Get more companies moving with sit-stand desks

 

Fysisk inaktivitet er faktisk årsaken til cirka 30 % av alle tilfeller av iskemisk hjertesykdom og 27 % av alle tilfeller av diabetes.2 Alt vi kan gjøre for å øke aktivitetsnivået i hverdagen er et viktig skritt mot bedre helse. Og dette er ikke viktig bare for brukeren av kontorbordet. Når helse og velvære blir prioritert på arbeidsplassen, innebærer det fordeler for både ansatte og arbeidsgivere. Forskning har vist en direkte sammenheng mellom friske medarbeidere og bedre ytelse. Så dette burde alle arbeidsgivere være opptatt av.

Hvordan får vi mennesker i bevegelse?
En av de beste måtene å få bevegelse i bedriften på, er å skifte til høydejusterbare kontorbord, eller kontorbord med sitte/stå-funksjon. Å ta i bruk de riktige høydejusterbare kontorbordene med påminnelsesfunksjon og intuitivt design på arbeidsplassen, kan være en flott måte å kickstarte et velværeprogram for de ansatte. Men husk at bevegelse kan inkorporeres hvor som helst på kontoret. Du har utallige muligheter til å inkorporere bevegelse når du skaper ditt kontormiljø, fra enbente stativer til konferansebord med mange ben. Nøkkelen er å tenke på hvor de ansatte vil bruke mest tid. De vil sannsynligvis ikke sitte ved kontorbordet sitt hele dagen. Det er mange områder på kontoret der bevegelse kan inkorporeres for å gi et mer fleksibelt arbeidsmiljø. Bare tenk på de stedene de ansatte har møter, samarbeider eller har sosiale pauser.

Fordeler ved høydejusterbare kontorbord
"Det er mange individuelle helsefordeler ved å bruke høydejusterbare kontorbord. Studier har vist at det å stå bare noen få minutter per time bidrar til vekttap, bedre mental helse og gjør deg sunnere og gladere,” sier Michael Cook, avdelingsleder for DESKLINE hos LINAK U.S. Inc. “Men studier har også vist at ansatte som utnytter sine høydejusterbare kontorbord, er bedre ansatte. De har mindre sykefravær, de er mer fokuserte, de er mer produktive og de er mindre stresset3.

Get more companies moving with sit-stand desks

 

Ifølge James Levine, Director of Obesity Solutions for The Mayo Clinic og Arizona State University, er et typisk investeringsutbytte mellom 3 og 7 dollar for hver dollar som brukes på tiltak på arbeidsplassen som hjelper medarbeiderne til å være mer aktive på jobb. Høydejusterbare kontorbord er altså vinn-vinn for arbeidsgiverne.”4

Når vi står, produserer vi mer enzymer som er ansvarlige for god helse5, øker blodsirkulasjonen til slitne muskler6 og gir kroppen anledning til å balansere belastningen bedre. Bare det å reise seg fra sittende til stående stilling er meget bra for helsen.7 Det tvinger kroppen til å motvirke tyngdekraften og holder skjelettmusklene sterke. Det har vært diskutert hva som er det beste sitte/stå-intervallet, men en anbefaling er at vi står minimum 2 timer per dag, det vil si at vi bør stå 15 minutter hver time.8 Det reelle målet er kontinuerlig bevegelse hele dagen.

“Det har vært noen virkelig villedende diskusjoner rundt omkring,” sier Cook. “En nylig studie viser at om du står i lengre perioder kan det ha negative effekter som ubehag og mental treghet, men vi vet at også stillesitting kan ha alvorlige effekter. Så det handler ikke om å gjøre bare det ene eller det andre. Nøkkelen er å finne den riktige balansen. I stedet for å fokusere på å sitte eller stå, bør bedriftene fokusere på bevegelse og å oppfordre til et mer aktivt arbeidsmiljø".

Get more companies moving with sit-stand desks

 

Individuelle fordeler (10):

 • Redusert risiko for kreft
 • Redusert risiko for kardiovaskulær sykdom
 • Forbrenner flere kalorier
 • Høyere energinivå
 • Økt muskelaktivitet
 • Bidrar til vekttap
 • Styrker mental helse

Fordeler for arbeidsgiverne

 • Mindre sykefravær
 • Høyere produktivitet
 • Høyere effektivitet og arbeidskvalitet
 • Bedre samarbeid mellom grupper av ansatte
 • Bedre fokus og mindre stress

Få bevegelse i bedriften din
Høydejusterbare kontorbord er en voksende global trend, men det finnes fremdeles mange bedrifter som ikke har tatt dem i bruk. Cook anslår at bare 10 % av kontorbordene i Nord-Amerika er høydejusterbare. Det betyr at mange mennesker og bedrifter går glipp av de potensielle fordelene ved å ha mer bevegelse på arbeidsplassen. Dersom din bedrift ikke har gått over til høydejusterbare kontorbord enda, eller dersom du planlegger å ha med slike kontorbord i kommende designprosjekter, er du velkommen til å se og dele våre nyeste videoer som understreker fordelene.

 

Referanser

 1. Garrett, G., Benden, M., Mehta, R., Pickens, A., Peres, S., & Zhao, H. (2016). Call Center Productivity Over 6 Months Following a Standing Desk Intervention. IIE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors, 2-3, s. 188-195.
 2.  Healy, G., Lawler, S., Thorp, A., Neuhaus, M., Robson, E., Owen, N., & Dunstan, D. (2012). Reducing prolonged sitting in the workplace. An evidence review: full report. Melbourne, Australia: Victorian Health Promotion Foundation.
 3. Hedge, A. (18. mars 2016). Sit-Stand Working Programs. Fra http://ergo.human.cornell.edu/CUESitStandPrograms.html
 4. Hedge, A. (2017). Ergonomic Workplace Design for Health, Wellness and Productivity. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group .
 5. Institut für Gesundheit und Ergonomie. (2018). Measuring the effect of sit-stand reminders. LINAK.
 6. Levine, J., & Yeager, S. (2009). Overweight? Depressed? You Have Sitting Disease. In J. Levine, & S. Yeager, Move a Little, Lose a Lot: New N.E.A.T. Science Reveals How to Be Thinner, Happier, and Smarter. Harmony.
 7. Lytle, T. (22. februar 2017). Promote an Active Workforce with Standing Desks. Fra Society for Human Resource Management: https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/0317/pages/promote-an-active-workforce-with-standing-desks.aspx
 8. Miles-Chan, J., Sarafian, D., Montani, J., & al., e. (2013). Heterogeneity in the energy cost of posture maintenance during standing relative to sitting: phenotyping according to magnitude and time-course. PLoS One, e65827, 8.
 9. Saeidifard, F., Medina-Inojosa, J., Supervia, M., Olson, T., Somers, V., Erwin, P., & Lopez-Jimenez, F. (1. mars 2018). Differences of energy expenditure while sitting versus standing: A systematic review and meta-analysis. European Journal of Preventive Cardiology, 522-538.
 10. Tatta, J. (2017). Return to Movement. In Heal Your Pain Now: The Revolutionary Program to Reset Your Brain and Body for a Pain-Free Life. Boston: Da Capo Press.
 11. Van der Ploeg, H., Chey, T., Korda, R., Banks, E., & Bauman, A. (2012). Sitting Time and All-Cause Mortality Risk in 222 497 Australian Adults. Arch Intern, 172(No. 6), 494-500.
 12. World Health Organization. (2009). Global health risks. Mortality and burden of disease attributable to selected major risks. Geneva: World Health Organization.

 

Abonner på nyheter fra LINAK

Hold deg oppdatert om hvordan aktuatorteknologi følger tidens megatrender og møter morgendagens globale utfordringer.