Nyheter 10. august 2018

Bedre pleie gjennom et tryggere arbeidsmiljø

Bare i USA rapporteres årlig ca. 200 000 arbeidsrelaterte skader blant sykepleiere og omsorgsarbeidere. Halvparten er relatert til dårlig ergonomi og farlig løfting eller flytting av pasienter. Denne tendensen er verdensomspennende og ekstremt kostnadskrevende. Denne trenden kan imidlertid snus – via omsorg for pleierne!

Ifølge det amerikanske Bureau of Labor Statistics har helsesektoren i USA utviklet seg til å bli den farligste bransjen for de ansatte - foran industrien og byggebransjen. Innenfor helsevesenet er skaderaten dobbelt så høy som den gjennomsnittlige totale raten for stillinger innenfor privat industri. I Europa er bildet nesten identisk. Ifølge EU er raten for arbeidsrelaterte ulykker blant helsepersonell 34 % høyere enn gjennomsnittsraten.

Minst halvparten av disse skadene skyldes et dårlig fysisk arbeidsmiljø. Hovedårsakene til de fleste rapporterte ulykker er usikrede løft av pasienter og et generelt manglende fokus på ergonomi. 

Pasientløftere blir inkludert i sykehusenes retningslinjer for arbeidsmiljøet
De beste måtene å redusere antallet kostbare skader på er å fremme god sikkerhet på arbeidsplassen og å ha rett utstyr tilgjengelig som kan bistå pleiepersonalet. Bruk av for eksempel en moderne pasientløfter vil uten tvil bidra til å redusere antall ulykker. 

Mange sykehus over hele verden implementerer nå nye programmer for arbeidsmiljøet* som oppfordrer personalet til å bruke nødvendig utstyr for å unngå forstrekninger, forstuinger og andre skader på ledd, muskler og sener. Dette har ikke bare forbedret pasientkomforten og pleiepersonalets helse, det har også bidratt til at sykehusene har spart penger. 

Forbedret ergonomi og sikkerhet reduserer kostnadene
Det amerikanske Bureau of Labor Statistics har anslått at det i USA utbetales 1 milliard dollar årlig i sykepenger til pleiepersonale som har fått en skade på jobben. Innenfor helsesektoren er man naturlig nok interessert i å minimere disse kostnadene. 

Det er et velkjent faktum at LINAK lager noen av de mest kraftfulle og brukervennlige elektriske aktuatorsystemene for pasientløftere som finnes på markedet. Etter mange års erfaring vet vi hvordan vi kan bidra til økt sikkerhet for både brukere og omsorgspersoner. Vi har som mål å hjelpe kundene våre til å tilby pålitelige og holdbare pasientløftere som forbedrer livet til omsorgspersoner og pasienter over hele verden.  

Til syvende og sist vil dette hjelpe sykehusene til å spare penger, samtidig som de tar vare på de ansatte. 

Dersom du vil vite mer, kan du gå til delen Pasientløftere eller kontakte din lokale representant for LINAK

*) for informasjon; besøk Occupational Safety and Health Administration (USA)

Har du spørsmål om elektrisk aktuatorteknologi?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Abonner på nyheter fra LINAK

Hold deg oppdatert om hvordan aktuatorteknologi følger tidens megatrender og møter morgendagens globale utfordringer.