Kontakt oss her
Nyheter 31. mars 2017

Er du klar til å møte fremtidens utfordringer innenfor helsevesenet?

Over hele verden blir det stadig flere mennesker som trenger pleie. Samtidig er det færre personer til å ta seg av dem.

Det er et presserende behov for effektiv arbeidsflyt for omsorgsarbeiderne og for utvikling av intelligente løsninger for å øke komforten og sikkerheten for pleiepasientene. For å møte denne utfordringen er vi overbevist om at det er nødvendig med en helt ny tankegang blant utviklerne av produkter og teknologi innenfor hele helsesektoren.

Care For Tomorrow Today™  har blitt mottoet for alt vi gjør hos LINAK.

Vi mener det er avgjørende å tenke fremover, fordi det er nødvendig for å kunne gi verden avanserte ergonomiske løsninger. Og på den måten kan vi virkelig utgjøre en forskjell. Vi ser utfordringer innenfor tre hovedområder:

  • Demografi – flere eldre som trenger pleie, og færre pleiere
  • Helse – flere kronisk syke og flere personer som lider av fedme 
  • Teknologi – intelligente pleieløsninger er en viktig del av fremtidens helsevesen

LINAK tilbyr Intelligent Care Solutions™  og oppfordrer deg til å bruke din kreativitet til å ta viktige produkter som sykehussenger, sykehjemssenger, rullestoler, pasientløftere og undersøkelsesbord til neste nivå.