Nyheter 31. mars 2017

Er du klar til å møte fremtidens utfordringer innenfor helsevesenet?

Over hele verden blir det stadig flere mennesker som trenger pleie. Samtidig er det færre personer til å ta seg av dem.

Det er et presserende behov for effektiv arbeidsflyt for omsorgsarbeiderne og for utvikling av intelligente løsninger for å øke komforten og sikkerheten for pleiepasientene. For å møte denne utfordringen er vi overbevist om at det er nødvendig med en helt ny tankegang blant utviklerne av produkter og teknologi innenfor hele helsesektoren.

Care For Tomorrow Today™  har blitt mottoet for alt vi gjør hos LINAK.

Vi mener det er avgjørende å tenke fremover, fordi det er nødvendig for å kunne gi verden avanserte ergonomiske løsninger. Og på den måten kan vi virkelig utgjøre en forskjell. Vi ser utfordringer innenfor tre hovedområder:

  • Demografi – flere eldre som trenger pleie, og færre pleiere
  • Helse – flere kronisk syke og flere personer som lider av fedme 
  • Teknologi – intelligente pleieløsninger er en viktig del av fremtidens helsevesen

LINAK tilbyr Intelligent Care Solutions™  og oppfordrer deg til å bruke din kreativitet til å ta viktige produkter som sykehussenger, sykehjemssenger, rullestoler, pasientløftere og undersøkelsesbord til neste nivå. 

 

Abonner på nyheter fra LINAK

Hold deg oppdatert om hvordan aktuatorteknologi følger tidens megatrender og møter morgendagens globale utfordringer.