Nyheter 4. juli 2018

LINAK løsninger gjør behandling av avløpsvann enklere.

I det nest største offentlige renseanlegget i Danmark brukes LINAK aktuatorer til styring av ventiler for å øke oppetiden og forenkle den daglige driften.

Stadig flere mennesker og høyere forbruk øker belastningen på spillvannsanlegg over hele verden. For å møte denne utfordringen prøver man å automatisere prosessene ved anleggene og til syvende og sist øke effektiviteten.

Håndtering av 10 millioner kubikkmeter avløpsvann krever et virkelig pålitelig behandlingsanlegg med en oppetid på nærmere 100 %. I den danske byen Fredericia førte introduksjonen av LINAK aktuatorer til en vesentlig forbedring av det lokale anlegget med tanke på service- og driftskostnader samt generell tilgjengelighet.

Elektriske aktuatorer er enklere å installere og vedlikeholde
Å kunne betjene og utføre service på et komplekst system for spillvannsbehandling uten ekstern hjelp, utgjør en enorm forskjell med tanke på daglig drift. Det går mye raskere og bidrar til å minimere kostbar nedetid.

“Vi testet den nye løsningen fra LINAK på flere forskjellige steder i behandlingsanlegget og vi opplever definitivt høyere fleksibilitet ettersom vi nå er i stand til å utføre all service selv,” sier Kasper K. Frederiksen, Operations Manager ved Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Han har deltatt i et prosjekt der flere LINAK aktuatorer av typen LA36 ble installert på toppen av eksisterende ventiler flere steder i anlegget.

 “Det var overraskende enkelt å igangkjøre og bruke de nye aktuatorene. Etter de to første, der vi lærte hvordan det skulle gjøres, gikk det som smurt. Jeg tror den siste vi installerte, var i bruk etter rundt 15 minutter."

Les hele historien om Fredericia Spildevand og Energi A/S og deres erfaring med bruk av LINAK aktuatorer for ventilautomasjon, eller fordyp deg i hvordan LINAK aktuatorløsninger for ventiler kan gi maksimal oppetid og forbedre den daglige driften av renseanlegg.

Har du spørsmål om elektrisk aktuatorteknologi?

- Vi er ikke orakler. Men vi er eksperter på aktuatorteknologi. Så innenfor det området kan du spørre oss om hva som helst.

Abonner på nyheter fra LINAK

Hold deg oppdatert om hvordan aktuatorteknologi følger tidens megatrender og møter morgendagens globale utfordringer.