Kontakt oss her
Pleieutstyr

Dusjstoler

Det er økende behov for flerfunksjonelle dusjstoler som er designet for dusjing og personlig hygiene. Bruk av aktuatorløsninger fra LINAK i moderne dusjstoler gir høy designfleksibilitet og flere tilpasningsmuligheter, og i tillegg får produktet flere sikkerhetsfunksjoner.

Dusjstoler med produkter fra LINAK

Lær mer om hvordan dusjstoler fungerer og om fordelene med løsningen fra LINAK.

Les mer

Systemløsning for dusjstoler

Dusjstoler som er designet med en rekke bevegelsesmuligheter, kan effektivisere og lette de daglige arbeidsrutinene for pleierne. Muligheten for kraftfull bevegelse gir bedre ergonomi for pleierne når tunge løft skal utføres.

Elektriske aktuatorløsninger innebærer flere fordeler, for eksempel:

  • Dusjstoler med kraftfull høydejustering
  • Bedre ergonomi
  • Høyere livskvalitet for brukeren

Det er et faktum at det er færre som arbeider innenfor pleiesektoren og tar vare på pasienter på sykehus, sykehjem og andre institusjoner. Det er økt behov for hjelpemidler og utstyr som letter de daglige arbeidsrutinene både med tanke på ergonomi og effektivitet, samtidig som brukeren bevarer verdigheten.

Elektrisk bevegelse av dusjstoler gir mange muligheter for justering av sete, ryggstøtte og eller fot-/armstøtte. Dette gir bedre ergonomi for pleierne og letter det daglige arbeidet ved at de slipper tunge løft. Bevegelse ved hjelp av elektriske aktuatorer fra LINAK bidrar til høyere tilfredshet på arbeidsplassen.

Dusjstoler gir høyere effektivitet og dermed kostnadsbesparelser fordi det trengs færre personer til å utføre pasientens hygienerutiner, samtidig som de er enkle å bruke og skaderisikoen for de ansatte blir redusert.

Opplev fordelene ved den kraftfulle systemløsningen
LINAK har en omfattende produktportefølje som gir høy fleksibilitet. Uansett om systemet trenger noen få og enkle bevegelser eller mer komplekse bevegelser, sørger produktenes kompatibilitet for en optimal løsning for alle bruksområder. LINAK sørger for å oppfylle kravene til dusjstoler med systemløsninger for enkel eller avansert tilpasning.

Ergonomi
Justerbare stoler er svært viktig for at pleierne skal unngå for tung fysisk belastning mens de assisterer brukerne i hverdagen. Flere muligheter for justering og tilpasning av stoler er også viktig med tanke på ergonomien for pleierne. Manglende ressurser og den langsiktige utfordringen med en stadig eldre befolkning, gjør det enda viktigere å bruke riktig utstyr og å sørge for god ergonomi på arbeidsplassen.

Livskvalitet
Bruk av LINAK produkter i dusjstoler bidrar til høyere sikkerhet og selvstendighet ved at brukerne har større mulighet til å gjøre ting selv eller kanskje til og med kan dusje uten assistanse fra en pleier.

Les mer

Bluetooth® og relaterte logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG Inc., og all bruk av disse er basert på lisensiering til LINAK®.

Pleieutstyr

LINAK aktuatorløsninger gir jevn justering av pasientløftere og forskjellige typer pleiesenger med funksjoner som Under Bed Light, WET sensor og automatisk tilkalling av sykepleier.

Les mer

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.