Arrangement

MÖBELVISIONEN

Dato(er)

21 november 2019

Sted

Servicepoint A30, Uhlendiekstraße 88, 32257 Bünde, TYSKLAND

Stand

LINAK

Produktlinje(r)

DESKLINE, HOMELINE

Ved Servicepoint A30 i Bünde i østre Westfalen, hjertet til den tyske møbelindustrien, har selskaper alliert seg i et nettverk siden 2007 for å identifisere, gripe fatt i og diskutere bransjespesifikke trender i en tidlig fase. 

Formålet er å fremme kompetansen til møbelindustrien, våre nettverkspartnere og deres kunder, med tanke på designspørsmål og tekniske temaer og å starte nasjonale og internasjonale trender på bakgrunn av dette. Vi utvider derfor B2B-nettverket vårt enda mer og promoterer direkte kommunikasjon og samarbeid med forskjellige produsenter.

Flere ganger i året inviterer nettverket kunder innenfor bransjen, leverandørsektoren, materialprodusenter samt interiørarkitekter, møbeldesignere og møbelbehandlere til høyprofilerte arrangementer ved Servicepoint A20 i Bünde.

Har du spørsmål om elektrisk aktuatorteknologi?

- Vi er ikke orakler. Men vi er eksperter på aktuatorteknologi. Så innenfor det området kan du spørre oss om hva som helst.