select
 

Bruksvilkår

De betingelser og forhold nevnt nedenfor gjelder ved bruk av LINAK A/S’ (”LINAK”) hjemmeside. Vennligst les dem grundig og gå ut av denne hjemmeside hvis du ikke kan akseptere betingelsene og forholdene.

Bestemmelser og forhold knyttet til hjemmesiden
Alle intellektuelle eiendomsrettigheter og andre rettigheter til innholdet av denne hjemmeside, slik som tekst, foto, tegninger, lyd eller videofiler, presentasjoner, diagrammer, software, varemerker og varenavn tilhørende LINAK eller programleverandør.

Enhver uautorisert bruk av innholdet av denne hjemmeside eller deler av den, slik som kopiering eller å gjøre den tilgjengelig for offentligheten, er i strid med lov om danske copyright bestemmelser og annen lovgivning. Slik uautorisert bruk kan føre til påtale.

Søking, nedlasting, utskrift og annen digital kopiering av hjemmesidens innhold er kun tillatt for internt bruk i ditt firma eller for personlig bruk.

Ansvarsfraskrivelse
Informasjon gitt på denne hjemmeside er kun av generell karakter, og er ikke ment å henvise til spesifikke omstendigheter eller noen bestemte personer eller etnisk tilknytning.

LINAK forbeholder seg rett til å forandre eller fjerne ethvert innhold på denne hjemmeside uten varsel, inkludert ethvert vist produkt.

Informasjonen kan inneholde linker til eksterne hjemmesider som LINAK ikke har kontroll over og hvor LINAK ikke har noe ansvarsforhold.

LINAK gir ingen indirekte garantier med hensyn til nøyaktighet, fullstendighet eller forståelse av innholdet på denne hjemmeside.

LINAK garanterer ikke for at bruk eller operasjoner på denne hjemmeside vil være uten unøyaktigheter eller feil. LINAK aksepterer intet ansvar med hensyn til oppståtte problemer som et resultat av innhold på denne hjemmeside eller i forbindelse med eksterne hjemmesider.

Ikke i noe tilfelle skal LINAK være ansvarlig for tap av inntekt, tap av data, for indirekte, tilfel-dige eller følgeskader, eller andre skader, krav eller tap som et resultat av uaktsomhet eller på an-nen måte.

Denne ansvarsfraskrivelse er ikke ment å begrense eller ekskludere gyldigheten av noe ansvar LINAK måtte ha i henhold til gjeldende regler og lovgivning.

Data Protection
LINAK behandler data i samsvar med Danish Data Protection Act.

LINAK behandler all informasjon som konfidensiell og sender ikke informasjon til tredje person. Videre vil LINAK ikke benytte noen informasjon til markedsføringsformål, så som distribusjon av E-mails som inneholder annonseringsmateriell, uten samtykke av bruker.

LINAK bruker ”cookies”, som er små tekstfiler sendt fra LINAKs server til brukers søkermaskin. Normalt returneres tekstfilene automatisk til LINAK med informasjon om:

  • Websidene du søker og tiden for søking
  • Hva slags nettleser du bruker
  • Din IP-adresse
  • Ditt brukernavn, hvis du har noe

Informasjonene benyttes i forbindelse med bruk av hjemmesiden og for statistiske formål. De bliver ikke brukt til å forbedre design og funksjonalitet på hjemmesiden. Din søker kan settes til å ak-septere alle ”cookies”, melde fra når en ”cookie” er kommet eller til å avvise alle ”cookies”. Hvis du avviser alle ”cookies”, kan det være du ikke får tilgang til alle deler av hjemmesiden.

Hvis du abonnerer på vårt nyhetsbrev, registrerer vi informasjonen du gir, slik som navn, adresse og E-mail adresse. Informasjonen bliver brukt automatisk for å sende nyhetsbrev til deg. Et begren-set antall LINAK sine medarbeidere vil ha adgang til listen av abonnenter. Hvis du avslutter abonnementet, vil LINAK omgående slette informasjonen.

I tilfelle du bestiller materiell fra LINAK via hjemmesiden, så som brosjyrer og tekniske spesifikasjoner, sletter vi informasjonene straks etter å ha postet materiellet.

Du kan kontakte LINAK (send kontakt detaljer) hvis du ønsker informasjoner om data behandlet om deg eller hvis du ønsker informasjonene slettet eller korrigert.