select
Kasper K. Frederiksen, Operations Manager at Fredericia Spildevand og Energi A/S

Avfallsbehandlingen har blitt gjort enklere med varige LØSNINGER FRA LINAK

Det nest største offentlige renseanlegget i Danmark har endret en rekke ventilstyringsløsninger med LINAK aktuatorløsninger for å oppnå mer oppetid og lette den daglige driften uten å sette økonomien på spill.

Håndtering av avløpsvann på 10 millioner kubikkmeter årlig - fra 380.000 borgere og flere tunge industrielle bedrifter - krever et virkelig pålitelig behandlingsanlegg med oppetid på nesten 100%. I den danske byen Fredericia har en introduksjon av LINAK aktuatorer gjort en betydelig forbedring for det lokale anlegget med hensyn til service- og driftskostnader, samt generell tilgjengelighet.

Elektriske aktuatorer er enklere å vedlikeholde
Å kunne drifte og vedlikeholde et komplekst system for håndtering og behandling av avløpsvann internt, gjør en enorm forskjell for den daglige driften. Det går mye raskere, og det bidrar til å minimere kostbar nedetid. 

"For oss er det viktig at vi kan styre prosessen og at vi kan betjene så mye som mulig selv," sier Kasper K. Frederiksen, driftsleder hos Fredericia Spildevand og Energi A/S. Han har vært en del av et prosjekt hvor en rekke aktuatorer ble erstattet av LINAK aktuatorer LA36.

"Vi testet den nye løsningen fra LINAK på forskjellige steder i behandlingsanlegget, og vi ser definitivt bedre fleksibilitet nå som vi kan tilby all service selv". 

Installert aktuatorer på kort tid
Noen av aktuatorene LA36 er plassert på det organiske utløpet på systemets sandvasker. Her åpner de ventilene hver sjette time for å tømme sandskiven for organisk materiale. Det er også en løsning plassert på mottaksstasjonen, hvor det hindrer returstrøm av slam i systemet. Kasper K. Frederiksen hadde også flere LA36 installert inni vifter i bygningen der de bidrar til å skille luften mellom de to tankene. Uansett plassering eller funksjon i anlegget opplevde Frederiksen installasjonen av aktuatorene fra LINAK ved siden av eksisterende ventiler til å være veldig lett.
LINAK actuators

"Det var overraskende enkelt å sette opp og kjøre de nye aktuatorene. Etter de to første installasjonene, hvor vi måtte lære hvordan, gikk det videre som et urverk. Jeg tror at den siste vi installerte, var oppe på omtrent 15 minutter. "

Holder løpende kostnader nede
Anlegget i Fredericia håndterer også avløpsvann fra områdets store industrielle bedrifter. Dette skaper hyppige svingninger i belastningstakten i løpet av dagen. Maskinen må også tåle å kunne motstå ekstra mye vanninntak. Dette betyr at hele systemet trenger kontinuerlig justering.

"En av fordelene med løsningen fra LINAK er at den ikke koster så mye i på / av-kontroll," forklarer Kasper K. Frederiksen og fortsetter:

"Annet utsyr kan bare justeres fire ganger i timen, og det er ikke nok. Selvfølgelig kan vi kjøpe et kontrollutstyr som kan kjøre flere ganger, men de er veldig dyre. Med LINAK får vi et billigere alternativ med større justeringsfleksibilitet, og det er svært viktig for oss når vi opplever svingninger i vanninntaket. "

Prosjektet på Fredericia-anlegget startet i 2013 som en pilotundersøkelse, og ifølge Frederiksen har det vist seg å være inntjent mange ganger siden da.
"Det har definitivt vært en fordel å ha en løsning som krever minimalt vedlikehold. Videre kan vi enkelt håndtere det selv," konkluderer han.

For Kasper K. Frederiksen og hans besetning fortsetter prosjektet, og LINAK vil utvide sin virksomhet innen avløpsvannbehandling og håndtering i 2018 - basert på erfaringene fra Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Hvis du vil vite mer om hvordan LINAK aktuatorløsninger for ventiler kan forbedre avløpsanlegg, ikke nøl med å kontakte ditt lokale LINAK kontor.