select
Ergonomisk tenkning ved Danfoss

Optimaliser arbeidsflyten ved å tilpasse arbeidshøyden

Ved produksjonsanlegget for omformere ved Danfoss i Danmark, har de ansatte alltid optimal arbeidshøyde.

Danfoss er lokalisert i Nordborg, på den danske øyen Als. Mads Clausen grunnla Danfoss-konsernet i 1933 og i dag sysselsettes ca. 24 000 ansatte over hele verden. Etter en omfattende modernisering, har et nytt produksjonsanlegg for omformerne tatt form i en av produksjonshallene.

Hele anlegget ble planlagt og bygget fra bunnen av. Helautomatisk transportbåndssystemer transporter halvferdige komponenter til de enkelte arbeidsstasjonene. For å optimalisere arbeidsstasjonene ergonomisk, blir hver enkelt stasjon tilpasses den ansatt ved hjelp av elektriske løftesøyler.

Gebhardt Fördertechnik utviklet hele transportbåndsystemet for produksjon av omformerne. Systemet har en lengde på 1000 meter. Gebhardt tilbyr produkter og tjenester for transport- og monteringssystemer samt lagring, sortering og distribusjonsteknologi.

Et nært samarbeid med kundene er spesielt viktig for selskapet fra Sinsheim. Det nære samarbeidet med Danfoss genererte ideen om elektrisk justering av de individuelle arbeidsstasjoner ved hjelp av LINAK løftesøyler.

Arbeidscellene hvor omformere tillegges ulike komponenter er forbundet via en bryter direkte til transportbåndsystemet. Høyden på arbeidsflaten må være i samme høyde som transportbåndet når omformeren overføres.

Så snart en ansatt starter arbeidet, tilpasses høyden på arbeidsstasjonen for å gjøre det så rygg-vennlig som mulig.

"Vi ser at trenden peker mot ergonomisk optimaliserte arbeidsplasser", forklarer Emil Zwick, avdelingsleder ved Gebhardt Fördertechnik.
Arbeidsstasjon med korrekt arbeidshøyde

Det er i hovedsak to muligheter for ergonomisk justering av et arbeidsområde innenfor industrien. En mulighet er å la arbeidsområdet holde seg på en statisk høyde hvor den ansatte står på en justerbar sakseliftplattform.

En annen mulighet er å tilpasse arbeidsområdet til den ansatte ved hjelp av løftesøyler. Den sistnevnte løsning, som også brukes ved Danfoss, er teknisk sett mer komplisert å gjennomføre.

Komponenten forlater badet via en bryter, og blir transportert videre til den respektive arbeidsstasjonen. For å gjøre arbeidsflyten så praktisk og rask som mulig, trenger den ansatte ikke å bekymre seg for riktig innstilling av høyden. Når han logger på med sin personlige kode på den respektive arbeidsstasjonen, henter systemet opp innstillingen og løftesøylen juster til riktig høyde så snart komponenten er på plass.

Løftesøyle LP3 fra LINAK anvendes for justering av høyden. Denne teleskopiske løftesøylen har en skyvekraft på 2400 Newton og en slaglengde mellom 300 og 600 millimeter.

Løftesøylen LP3 har en kompakt tredelt konstruksjon med en robust eloksert aluminiumoverflate. Den er spesielt egnet for bruk på industrielle arbeidsstasjoner og arbeidsbenker. En styreenhet som gjør det mulig å kjøre to søyler parallelt styrer søylene. Dette er nødvendig siden Danfoss bruker to søyler på hver arbeidsstasjon i produksjonslinjen.

Niels Kampstrup, ansvarlig for produksjonen ved Danfoss, sier dette om løsningen fra Gebhardt og LINAK: "Da vi satt opp produksjonslinje for omformerne i 2011, la vi stor vekt på ergonomisk optimaliserte arbeidsstasjoner."

Filosofien Danfoss lever etter er enkel: Når en ansatt arbeider på en optimal arbeidsstasjon, kan han også oppnå optimal ytelse. Dette øker i sin tur trivsel, effektivitet og produktivitet.
Høydejusterbart transportbånd

Den ergonomiske optimalisering av arbeidsstasjonen er ledsaget av en optimalisering av arbeidsprosesser. Variasjon i arbeidet ved hjelp av to linjer er et godt eksempel på dette.

Ansatte ved Danfoss bytter mellom to linjer, som hver mottar en komponent. Endringen av aktiviteten fra venstre til høyre er ergonomisk gunstig og samtidig ideelt i forhold til produksjonsprosessen. Når arbeidet på den ene komponent er ferdig og på vei tilbake til hovedlinjen, kan den ansatte arbeide på komponenten på den andre siden.

Kommunikasjonen mellom produksjonslinjen og løftesøylen er helautomatisk og materialstrømmen i produksjonen er direkte knyttet til kontrollsystemet for arbeidsstasjonene.

Emil Zwick fra Gebhardt er sikker på at ergonomisk optimalisering av arbeidsstasjoner vil øke enda mer i fremtiden, spesielt innen industriproduksjon. Med produkter fra LINAK finner du de riktige løsningene.

Lær mer om ergonomi i produksjonen ved hjelp av LINAK.