select
AVR Puma potethøster

effektiv og komfortabel innhøsting

Det Belgiske firmaet AVR har utviklet maskiner for potethøsting siden andre halvdel av 1900-tallet.

Tidligere var det behov for en stor del manuelt arbeid i forbindelse med høsting av poteter. I dag gjennomfører den selvdrevne PUMA 3-maskinen med fire rader fra AVR, hele høstingen med imponerende effektivitet.

I PUMA 3 utfører aktuatorene fra LINAK mange ulike oppgaver.

"Elektriske aktuatorer blir stadig viktigere", bemerker Stefan Top, adm. direktør i AVR."De er enkle både å bruke og integrere."

Han setter spesielt pris på funksjonssikkerheten i LINAK aktuatorene."Aktuatorene har blitt mer robuste med årene, noe som er svært viktig for oss."

Maskinene blir større, mer komplekse og mer effektive.

Oppgavene og kravene til aktuatorene øker. Elektronikken og kommunikasjonen med ulike Bus-systemer spiller en stadig viktigere rolle.

I 2001 introduserte AVR den første fôrhøsteren utstyrt med et Canbus-system."Ved hjelp av en rekke tekniske nyvinninger, som eksempelvis introduksjon av Canbus systemet, har vi hatt suksess med å optimalisere potethøstingen og gjøre den mer effektiv", sier Stefan Top.

Den integrerte elektronikken og de mange valgene for tilbakemeldinger på posisjon, gjør det mulig å integrere elektriske aktuatorer enkelt og kostnadseffektivt i maskinenes Bus-systemer.

"Komponentene må kommunisere perfekt med hverandre", insisterer Stefan Top.

For eksempel er LINAK aktuator LA35 tatt i bruk.

Hall sensorer i aktuatoren formidler spindelens posisjon til hele systemet.

Sjåføren kan dermed konfigurere og perfekt posisjonere valsene og rengjørings-enhetene til høsteren fra førerhuset.

Begrunnelsen for bruken av elektriske justeringssystemer er flere.
LINAK LA35 aktuator korrigerer spindelen i høstemaskinen

I tillegg til den presise innstillingen av maskinens komponenter, slik som deaktivering av individuelle rader i en radsåmaskin, eller reposisjoneringen av rensetrommelen i skurtreskere, er forbedringen av driftsrutiner en viktig faktor.

Det er viktig at føreren fokuserer på viktige elementer ved jobben sin. Stadig flere parametere må tas hensyn til ved såing, gjødsling og høsting.

Elektriske aktuatorer utfører stadig flere justeringer og innstillinger for enkeltkomponenter.

Drift av maskiner vokser i kompleksitet fra generasjon til generasjon.
Hallsensoren i aktuatoren formidler posisjonen av spindelen til hele systemet

Stefan Top forventer at elektriske aktuatorer tar over flere oppgaver i AVR produkter i fremtiden. AVR benytter allerede et stort antall LINAK aktautorer. I tillegg til LA35 bruker de LA30, LA23 og LA12 aktuatorer.

Kontakt LINAK TECHLINE for spesifikasjoner og flere aktuatorløsninger for skurtreskere og annet jordbruksutstyr.
Hva er en lineær aktuator
En elektrisk lineær aktuator er en enhet som omdanner den roterende…
TECHLINE-applikasjoner
Se eksempler på TECHLINE-applikasjoner
Aktuatorfordeler
Bevegelse som utføres av innovative elektriske aktuatorsystemer, har mange fordeler..
Aktuatortesting
Ekstrem kulde og varme, raske temperaturendringer, eksponering for kjemikalier og salt..
Kontakt LINAK
God dialog og tett samarbeid er den korteste veien til en perfekt løsning. Ta gjerne kontakt med oss.