select
Aktuatorer i Bunker MH 241

Miedema: bedre arbeidsprosedyrer med LINAK

Den hollandske maskinfabrikanten Miedema tilbyr landbruket et samlet produkt til potetdyrking som omfatter alt fra jordbearbeiding og planting til rensing, lagring og sortering. 

Potetdyrking stiller store krav til maskinene i forhold til:

  • Robusthet
  • Yteevne
  • Holdbarhet

Planteelementer og -avstand må kunne justeres individuelt for å optimalisere avling og potetstørrelse. Maskinens planteelement kan aktiveres og deaktiveres enkeltvist. Mekanismen som styrer dette system er automatisert ved hjelp av to elektriske aktuatorer fra LINAK.

Disse er direkte koblet til et Miedema-kontrollsystem som styres fra traktorens touch-panel i førerhuset.

Miedemas ingeniører har tatt i bruk elektrisk justering med aktuatorer i utviklingen av rad-deaktivering. I motsetning til et hydraulisk system, er integrering i den elektriske styreenheten betydelig enklere og rimeligere. I et hydraulisk system skal det lages to forbindelser, men med en elektrisk aktuator er kun én forbindelse nødvendig.

''Det elektriske systemet kjører med færre komponenter og er derfor også merkbart billigere', forklarer Christiaan Poot, Technical Support Manager hos Miedema. Det er den hardføre LA12 aktuatoren som er benyttet i dette system.

Aktuatoren skal ikke bare kunne motstå vibrasjoner, men også støv og fukt. Den kompakte størrelse er en klar fordel ved LA12.

''Hvor enn det er mulig prøver vi å erstatte hydrauliske systemer med elektriske. Elektriske aktuatorer har ikke problemer med lekkasjer, og vedlikehold er mye enklere,' forklarer Christiaan Poot.

presis trommeljustering for rensing

Etter høsting skal potetene gjennom den første renseprosessen. Miedema
produserer også store mottakelsestrakter med rengjørings- og sorteringsenheter. Disse bruker ulike trommeltyper avhengig av maskinens formål. Som standard er mottakertrakten utstyrt med et sett rensetromler.

Potetene kan også sorteres etter størrelse, og derfor tilføres enda en trommelenhet. Til nå har potetbonden måttet justere trommelavstanden manuelt via en håndsving som styrer stengene som justerer de seks, syv eller åtte tromlene parallelt. Problemet har i den forbindelse ofte vært at det kom jord i maskineriet, hvilket har blokkert for mekanikken i stengene. Mellomrom som overstiger den maksimale avstand har også kunnet forårsake skader på stengene.

Miedema tilbyr nå muligheten for elektrisk trommeljustering for et begrenset tillegg.
Presise tromler med LA35

To LINAK aktuatorer justerer trommelen nøyaktig innenfor en ramme på mellom 5 og 65 millimeter. Mekanismen er beskyttet av den presise posisjoneringen, og den belastes ikke ut over den anbefalte grense. Som et resultat av kommunikasjonen mellom de to LINAK aktuatorene sikres parallellforskyvning, hvilket anses for å være et stor pluss for en jevn fordeling på rense- og sorteringstrommelens 2.40 meters bredde. 

Elektrisk justering gir også mer komfort.''Det er vår opplevelse, at elektrisk styring sparer mye tid. Justeringen er bekvem og rask, og rensningen forløper problemfritt',  forteller den Hollandske potetbonden Henry van der Woerd.

Mottakelsesbeholderen MH 241 bruker LINAK LA35 aktuatorer. Med opptil 6.000 N er de tilstrekkelig kraftige til å justere hele trommelmekanismen. Det robuste aluminiumhuset gjør denne aktuatoren velegnet til bruk i harde og støvfylte miljøer.

Hos Miedema gir muligheten for elektrisk styrt trommeljustering en stor ekstra fordel for sluttbrukeren, og nyvinningen har gjort det mulig for Miedema og styrke sin posisjon på markedet for potetdyrking.

Kontakt LINAK TECHLINE for spesifikasjoner og andre løsninger til fôrhøstere og annet landbruksutstyr.
Hva er en lineær aktuator
En elektrisk lineær aktuator er en enhet som omdanner den roterende…
TECHLINE-applikasjoner
Se eksempler på TECHLINE-applikasjoner
Aktuatorfordeler
Bevegelse som utføres av innovative elektriske aktuatorsystemer, har mange fordeler..
Aktuatortesting
Ekstrem kulde og varme, raske temperaturendringer, eksponering for kjemikalier og salt..
Kontakt LINAK
God dialog og tett samarbeid er den korteste veien til en perfekt løsning. Ta gjerne kontakt med oss.