select
Michaël Carpentier (CNH) og Nico Plankert (LINAK) i samtale foran en New Holland tresker

LINAK aktuatorer i New Holland skurtreskere

New Holland anvender elektriske aktuatorer i skurtreskere. I tillegg til den enkle installasjonen, er det en fordel med de mange kontrollmulighetene ved bruk av elektriske aktuatorer. 

Justering, posisjonering og bevegelse - elektriske aktuatorer utfører en rekke funksjoner i skurtreskeren, og det vil helt sikkert bli flere i fremtiden. Michaël Carpentier, Product Development Manager hos New Holland i Zedelgem, Belgien er overbevist.

Han og hans team undersøker de beste måtene for hvordan en skurtresker kan gjøres mer effektiv, mer miljøvennlig og mer komfortabel for operatøren. I denne sammenheng er bruken av elektriske aktuatorer viktig.

Nøyaktighet i maskinen er svært viktig for å oppnå best mulig avling, og presis posisjonering spiller en stor rolle her. LA36 aktuatoren fra LINAK kan levere denne presise posisjoneringen og ivaretar oppgaven på en merkbart bedre måte enn hydrauliske systemer, hvor tilbakemelding og posisjonering er mer teknisk innviklet. 

Ettersom tilbakemelding og posisjonering kan skje via både analoge og digitale signal, er integrasjonen med BUS-kontrollen enkel. 

Et eksempel på en applikasjon hvor det benyttes aktuatorer i skurtreskere er et spredningssystem. Ved forespørsel kan New Holland tilby Opti-spread, stråsprederen som monteres bak hakkeren. Bonden får dermed mulighet til å styre bredden og retningen på stråspredningen. De kraftige skivene justeres ved hjelp av LA36 aktuatoren fra LINAK.

'Vi anvender ofte elektriske aktuatorer fordi de ikke medfører risiko for lekkasje, i motsetning til hydraulikk,' forteller Michaël Carpentier, CNH.

LINAK LA36 aktuator oppfyller kravene til robusthet og slaglengde. Det robuste aluminiumhuset og den høye beskyttelsesgraden (IP66 dynamic, IP69 static), gjør det mulig for den å utføre en lang rekke funksjoner i forskjellige landbruksapplikasjoner.

Robusthet er ikke bare et spørsmål om beskyttelse mot eksterne faktorer som jord, støv og vann.

Driftssikkerhet er viktig i forhold til støt og vibrasjoner. For eksempel kan LA36 justere sikteinnstillinger når høsting foregår i en skråning. Avhengig av skråningen kan aktuatorer tilføre en sidestøtte til siktet slik at treskingen alltid kan foregå med likebelastede sikter.

'Denne aktuatoren utsettes konstant for vibrasjoner, uttaler Michaël Carpentier.' Den skal kunne fortsette å jobbe sikkert og problemfritt til tross for disse vibrasjonene.
Siktjustering med LINAK LA36

I utviklingsfasen bruker LINAK mye tid og ressurser på å teste aktuatorer i en rekke operasjonelle miljøer. De skal kunne motstå kulde, varme, fukt, kjemikalier og slag. Først når disse testene er overstått settes den endelige produksjon til kundene i gang.

Avhengig av modellen kan opp til 13 aktuatorer monteres på en skurtresker.

Kontakt LINAK TECHLINE for spesifikasjoner og mer informasjon om aktuatorløsninger til skurtreskere og annet landbruksutstyr.
Hva er en lineær aktuator
En elektrisk lineær aktuator er en enhet som omdanner den roterende…
TECHLINE-applikasjoner
Se eksempler på TECHLINE-applikasjoner
Aktuatorfordeler
Bevegelse som utføres av innovative elektriske aktuatorsystemer, har mange fordeler..
Aktuatortesting
Ekstrem kulde og varme, raske temperaturendringer, eksponering for kjemikalier og salt..
Kontakt LINAK
God dialog og tett samarbeid er den korteste veien til en perfekt løsning. Ta gjerne kontakt med oss.