select
Lineære Aktuatorløsninger til loddeovne

loddeovn


lineære Aktuatorløsninger til loddeovn

Sikkerhet og kostnadsreduksjon er fokusområder når det gjelder loddeovner. De skal fungere optimalt og være pålitelige for å kunne være konkurransedyktige på pris. Sikkerheten for dem som håndterer loddeovnene er særlig viktig på grunn av høye temperaturer inne i ovnen. Høy temperatur kan og være en risiko for produktene som befinner seg inne i ovnen, eksempelvis i tilfeller av problemer med avtrekkshetten.   
 
TECHLINE aktuatorsystemer gir kontrollert elektrisk lineær bevegelse med enkel styring til loddeovnen. 

På grunn av den kompakte størrelsen og det faktum at de lett kan integreres i programbare styresystemer, er LINAKs aktuatorer enkle å installere når de sammenliknes med mer komplekse hydrauliske og pneumatiske systemer.  

Dette kombinert med vedlikeholdsfri drift, rene løsninger og generelt høy pålitelighet, gjør aktuatorløsningene til kostnadseffektive alternativer for loddeovner. 

I en typisk loddeovn kan aktuatorene bidra med:
  • Automatisk åpning/lukkning av avtrekkshette
  • Overvåkning av ovnen for oversikt over hvor mye den har åpnet 
  • Avtrekksmuligheter så den varme luften fra loddeovnen slipper ut
I forhold til sikkerhet kan prosessen med avtrekksåpningen bli sikret med LINAK aktuatorer. På grunn av brems og selvlåsefunksjoner holdes hetten i posisjon og sikres derfor mot kollaps i tilfeller av strømstans eller liknende.

Uansett hva du velger til applikasjonen, kan du være sikker på at aktuatoren er bygget og testet for å fungere i krevende miljøer. Din TECHLINE aktuatorløsning vil rett og slett sørge for å få jobben gjort. 

Sammenlignet med hydrauliske systemer er TECHLINE elektriske aktuatorløsninger lette å montere og det er ingen svake punkter slik som slanger, pumper eller risiko for miljøskadelige oljelekkasjer. Energiforbruket er lavt, og det er minimalt med vedlikehold.  

Kontakt LINAK TECHLINE for spesifikasjoner og enda flere aktuatorløsninger til loddeovner og andre applikasjoner innenfor industriell automasjon.  


TECHLINE Product Configurator

TECHLINE PRODUKTKONFIGURATOR
Finn den industrielle aktuatoren som dekker dine behov med LINAKs
aktuatorvelger »

Hva er en lineær aktuator
En elektrisk lineær aktuator er en enhet som omdanner den roterende…
TECHLINE-applikasjoner
Se eksempler på TECHLINE-applikasjoner
Aktuatortesting
Ekstrem kulde og varme, raske temperaturendringer, eksponering for kjemikalier og salt..
Kontakt LINAK
Ønsker du å snakke om hvordan du kan dra nytte av en innovativ aktuatorløsning?