select
Electric Actuator Solutions for Spreaders

spredere

løsninger med lineære aktuatorer for spredere

Gjødselspredning kan være en komplisert sak. Det hele dreier seg om alltid å spre riktig gjødselmengde for å være sikker på at avlingen ikke blir skadet og for å få høyest mulig avkastning. Dessuten er det økende krav om å begrense bruken av gjødsel for å skåne miljøet.  

Prinsipielt sett betyr overdosering at plantene ikke kan oppta gjødselen, og den forsvinner da ned i bakken og kan føre til skade på miljøet. 

Spredere brukes vanligvis i krevende miljøer, og behovet er stort for robuste og pålitelige løsninger. Hvis utstyret svikter, kan det få konsekvenser for bonde. Derfor er det viktig for bonden å ha kontinuerlig fokus på presisjon og kvalitet. En måte å gjøre det på er å bruke elektriske lineære aktuatorer fra LINAK.

Aktuatorene på en spreder hjelper deg med å regulere gjødselmengden som spres på åkeren, og dessuten hvordan den spres. Dette skjer ved hjelp av et generelt kontrollsystem, som kan styres via GPS med innstilling i henhold til hvordan åkeren er lagt ut. Prinsipielt sett stiller bonden inn kalibreringsenheten sin i henhold til åkerplanen. 

Aktuatorene har løsninger for tilbakemelding, f.eks. potensiometer eller hallpotensiometer, som kommuniserer med det generelle kontrollsystemet. På den måten kan sprederen dosere den riktige gjødselmengden som plantene kan ta opp, verken mer eller mindre. 

I tillegg kan den passe på at aktuatorene stenger for spredning når det er nødvendig, for eksempel i nærheten av en bekk. Dette gjør det enkelt for bonden å følge regler og forskrifter. Aktautorløsninger fra LINAK tilfører sprederne verdi på flere måter:
  • Lett installasjon og justering - enkel kommunikasjonsenhet og grensesnitt for kontroll 
  • Pålitelig i ekstreme temperaturer - LINAKs aktuatorer gjennomgår grundig klimatesting
  • Aktuatorenes evne til å tåle relevante kjemikalier testes grundig
  • Automatisk regulering istedenfor manuell betjening - gjør det enkelt for bonden å konsentrere seg om å kjøre


Elektriske aktuatorsystemer er svært fleksible når det gjelder å danne grensesnitt med kontrollsystemer og kommunikasjonssystemer med databus. Posisjoneringen er svært nøyaktig og overlegen i forhold til andre aktuatorløsninger. 

Kontakt LINAK TECHLINE for spesifikasjoner og enda flere aktuatorløsninger for spredere og andre landbruksmaskiner. 

TECHLINE Product Configurator

TECHLINE PRODUKTKONFIGURATOR
Finn den industrielle aktuatoren som dekker dine behov med LINAKs  aktuatorvelger »

Hva er en lineær aktuator
En elektrisk lineær aktuator er en enhet som omdanner den roterende…
TECHLINE-applikasjoner
Se eksempler på TECHLINE-applikasjoner
Aktuatorfordeler
Bevegelse som utføres av innovative elektriske aktuatorsystemer, har mange fordeler..
Aktuatortesting
Ekstrem kulde og varme, raske temperaturendringer, eksponering for kjemikalier og salt..
Kontakt LINAK
Ønsker du å snakke om hvordan du kan dra nytte av en innovativ aktuatorløsning?
Nå ditt fulle potensial
Lær hvordan TECHLINE aktuatorløsninger hjelper selskaper til å utnytte sitt fulle potensial.