select
Linear Actuator Solutions for Feeding Automation

automatisert fôring

løsninger med elektriske aktuatorer for automatisert fôring

Riktig fôrmengde er en avgjørende faktor i dyrehold. Noen ganger kan det for eksempel være nødvendig å redusere fôrmengden for ett enkelt dyr.

Bonden må ta mange avgjørelser på individuelt grunnlag, og dette gjør det særlig viktig å følge med på og styre fôringsprosessen. 

Løsninger med elektriske lineære aktuatorer fra LINAK kan i betydelig grad lette fôringsprosessen for bonde. Dette kan for eksempel være tilfellet på stasjoner med fôrcontainere, noe som gjør det mulig å fôre dyrene individuelt.

Hver enkelt container fylles separat via transportsystem. Når fôrcontaineren er full, vil en enkel mekanisme åpne for fôret. En LINAK-aktuator kan åpne opptil 100 fôrcontainere samtidig.  

Et automatisk fôrsystem har betydelig fordeler fremfor manuelle systemer. Bonden kan observere dyrene sine i ro og fred når det er fôringstid istedenfor å være travelt opptatt med manuelt arbeid. Dette er en stor fordel fordi dyrenes spisevaner er en viktig indikasjon på deres helsetilstand.
  • Automatisk justering av dosering av fôrmengden til hvert enkelt dyr - sikrer at dyret ikke får for mye eller for lite fôr 
  • Sikrer optimal dyrevelferd og optimalisert produksjon 
  • Muliggjør justering og tilbakemelding - enkelt å optimalisere systemet


Elektriske aktuatorsystemer fra LINAK gir fleksibilitet til applikasjonene ved å danne utmerket grensesnitt mot kontrollsystemer og kommunikasjonssystemer med databus. Posisjoneringen er svært nøyaktig og overlegen i forhold til andre aktuatorløsninger.

Kontakt LINAK TECHLINE for spesifikasjoner og enda flere aktuatorløsninger for automatisert fôring og annet driftsutstyr.  

TECHLINE Product Configurator

TECHLINE PRODUKTKONFIGURATOR
Finn den industrielle aktuator som dekker dine behov med LINAKs 
aktuatorvelger »

Hva er en lineær aktuator
En elektrisk lineær aktuator er en enhet som omdanner den roterende…
TECHLINE-applikasjoner
Se eksempler på TECHLINE-applikasjoner
Aktuatorfordeler
Bevegelse som utføres av innovative elektriske aktuatorsystemer, har mange fordeler..
Aktuatortesting
Ekstrem kulde og varme, raske temperaturendringer, eksponering for kjemikalier og salt..
Kontakt LINAK
Ønsker du å snakke om hvordan du kan dra nytte av en innovativ aktuatorløsning?