select
Actuator Solutions for Stable Climate Control Systems

systemer for klimakontroll                     i fjøs

aktuatorløsninger for klimakontroll i fjøs

Korrekt og nøyaktig temperatur i fjøset er avgjørende for å opprettholde optimal dyrevelferd.

Husdyrene er avhengige av ventilasjonssystemet og kontroll av inneklimaet for hele tiden å få en balansert temperatur og optimale forhold i fjøset.

Når utetemperaturen faller eller stiger, må bonden raskt kunne justere temperaturen i fjøset i forhold til dette.

TECHLINEs elektriske aktuatorløsninger er kjent for enkel integrasjon med generelle kontrollsystemer for fjøs, og mange års vedlikeholdsfri drift selv i ekstreme miljøer. Når det gjelder klimakontroll i fjøs, kan aktuatorløsninger fra LINAK sørge for en rekke utmerkede funksjoner.

  • Automatisk justering av varmeinntaket i henhold til utetemperaturen etter meldt behov fra klimaregulatoren
  • Aktuatorsystemet kan styres via de generelle automatiseringssystemene i fjøset og dermed sikre umiddelbar reaksjon på temperaturendringer uten at bonden er til stede
  • Spesielt for grisunger og andre ungdyr vil den automatiske justeringen av deksler sørge for nøyaktig regulert temperatur, noe som gir optimale forhold og god dyrevelferd


Sammenliknet med hydraulikksystemer er elektriske aktuatorløsninger fra TECHLINE enklere å installere, og de trenger ikke vedlikehold i sin levetid. Det finnes ingen svake punkter som slanger og pumper i applikasjonen din.

Aktuatorene er miljøvennlige fordi energiforbruket generelt sett er lavt, og det er ingen risiko for skadelige oljelekkasjer. 

Kontakt LINAK TECHLINE for spesifikasjoner og enda flere aktuatorløsninger for klimakontroll av fjøs og andre driftshus.  

TECHLINE Product Configurator

TECHLINE PRODUKTKONFIGURATOR
Finn den industrielle aktuatoren som dekker dine behov med LINAKs 
aktuatorvelger »

Hva er en lineær aktuator
En elektrisk lineær aktuator er en enhet som omdanner den roterende…
TECHLINE-applikasjoner
Se eksempler på TECHLINE-applikasjoner
Aktuatorfordeler
Bevegelse som utføres av innovative elektriske aktuatorsystemer, har mange fordeler..
Aktuatortesting
Ekstrem kulde og varme, raske temperaturendringer, eksponering for kjemikalier og salt..
Kontakt LINAK
Ønsker du å snakke om hvordan du kan dra nytte av en innovativ aktuatorløsning?