select
Actuator Solutions for Stable Ventilation Systems

ventilasjonssystemer     i fjøs

løsninger med elektriske aktuatorer for ventilasjonssystemer i fjøs

Et perfekt og fungerende ventilasjonssystem i fjøset er avgjørende for å opprettholde optimal dyrevelferd. Alt må være i balanse for å sikre best mulige forhold for husdyrene. 

Luftstrøm, CO2-nivå og temperatur må være riktig balansert, og samtidig er det viktig at dyrene ikke utsettes for trekk. 

Løsninger med TECHLINEs elektriske aktuatorer samarbeider med det generelle kontrollsystemet i fjøset. Aktuatorene sørger for at ventilasjonssystemet går automatisk og opprettholder et perfekt inneklima så dyrene kan trives.

  • Aktuatorene regulerer ventilasjonen etter tilbakemeldinger fra klimaregulatoren for å sikre balansert ventilasjon med korrekt temperatur, CO2-nivå og luftstrøm
  • Ventilasjonssystemet reguleres slik at sirkulasjonen blir perfekt uten å eksponere dyrene for trekk
  • Aktuatorene sørger for kontrollert bevegelse og absolutt tilbakemelding
  • Aktuatorene kommuniserer med klimaregulatoren og gir tilbakemelding om aktuatorene har kommet i stilling, for å påse at alt fungerer sammen slik at ventilasjonen blir optimal 


Elektriske aktuatorsystemer er forbausende fleksible som grensesnitt mot kontrollsystemer og kommunikasjonssystemer med databus. Posisjoneringen er ekstremt nøyaktig og overlegen i forhold til andre aktuatorløsninger. 

Kontakt LINAK TECHLINE for spesifikasjoner og enda flere aktuatorløsninger for ventilasjonssystemer i fjøs og annet landbruksutstyr.

TECHLINE Product Configurator

TECHLINE PRODUKTKONFIGURATOR
Finn den industrielle aktuatoren som dekker dine behov med LINAKs 
aktuatorvelger »

Hva er en lineær aktuator
En elektrisk lineær aktuator er en enhet som omdanner den roterende…
TECHLINE-applikasjoner
Se eksempler på TECHLINE-applikasjoner
Aktuatorfordeler
Bevegelse som utføres av innovative elektriske aktuatorsystemer, har mange fordeler..
Aktuatortesting
Ekstrem kulde og varme, raske temperaturendringer, eksponering for kjemikalier og salt..
Kontakt LINAK
Ønsker du å snakke om hvordan du kan dra nytte av en innovativ aktuatorløsning?