select
Håndbetjening HD80

Håndbetjening HD80

HD80 gjør det mulig å ha to betjeninger i en enhet.
Håndbetjeningen er utstyrt med en magnetlås funksjon som gjør det mulig å ha to driftnivåer - et for pasient og pårørende, og et for helsepersonell. 

HD80 gir god oversikt ved hjelp av LED indikasjon på åpne eller låste funksjoner.

Håndbetjeningen er designet for å fungere med OpenBus™ systemer.

Med HD80 får du:
  • Opptil 6 rader med LED indikasjoner på knapper
  • Opptil 42 LEDlys for indikasjoner
  • LINAK OpenBus™ teknologi
  • Intuitiv håndtering
  • 2 nivåer av drift: pasientmodus og omsorgmodus
  • LED-lys
Control HD80

Hand control HD80

View the data sheet as an online magazine or download the PDF.

Online Magazine | PDF

2D drawing

3D modeller er tilgjengelig i følgende formater:

LINEAR ACTUATORS AND ELECTRONICS
user manual 

This User Manual will tell you how to install, use and maintain yourLINAK electronics. We are sure that your LINAK system will give you manyyears of problem-free operation.

Online Magazine | PDF

 

focus on floor beds

focus on floor beds

Beds can be constructed with an ability to be lowered almost to floor height. For the end-user this lowering function means prevention of accidents to hospital patients and elderly people.

Online Magazine | PDF

 

focus on couches and tables

focus on couches and tables

Flexible functionality and improved ergonomics are some of today’s needs for treatment and examination couches.

Online Magazine | PDF

 

focus on treatment chairs

focus on treatment chairs

Flexible functionality and valuable accessories for treatment chairs.

Online Magazine | PDF

 

focus on stretchers

focus on stretchers

Full functionality, battery power, and comfort for mobile applications. LINAK provides a system solution for stretchers, bed trolleys and other mobile applications.

Online Magazine | PDF

Hva er en betjening
Kontrollen er en enhet som brukes til å styre bevegelsene i et LINAK aktuatorsystem…
MEDLINE & CARELINE-applikasjoner
Se eksempler på MEDLINE & CARELINE-applikasjoner.
Utfordringen fra helsevesenet
Hvordan kan du pleie flere pasienter med færre hender?
Kontakt LINAK
God dialog og tett samarbeid er den korteste veien til en perfekt løsning.