select
Betjeningskontrollpanel (ACP)

Betjeningskontrollpanel (ACP)

ACP (Attendant Control Panel) brukes sammen med avanserte sykehussenger og senger for pleiesektoren, der posisjonering av pasientene må kontrolleres nøye av det medisinske personalet. 

ACP gjør at pleiepersonalet kan ha direkte kontroll over kritiske posisjonsfunksjoner mens pasienten gis en begrenset mulighet for justering. Denne høye graden av selektiv kontroll er avgjørende når det gjelder for eksempel spinalskader og andre liknende tilstander der posisjonering av ryggdelen må overvåkes nøye. ACP er ergonomisk designet og enkel å installere selv på det mest avanserte utstyret. 

ACP er montert utenfor pasientens rekkevidde (for eksempel i enden av sengen) og brukes til å blokkere håndbetjeningsfunksjoner som kan være uheldige, eller til og med farlige for pasienten.

attendant control panel (ACP) 

View the data sheet as an online magazine or download the PDF.

 

2D drawing

3D modeller er tilgjengelig i følgende formater:

LINEAR ACTUATORS AND ELECTRONICS
user manual 

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK electronics. We are sure that your LINAK system will give you many years of problem-free operation.

 

 
Hva er en betjening
Kontrollen er en enhet som brukes til å styre bevegelsene i et LINAK aktuatorsystem…
MEDLINE & CARELINE-applikasjoner
Se eksempler på MEDLINE & CARELINE-applikasjoner.
Utfordringen fra helsevesenet
Hvordan kan du pleie flere pasienter med færre hender?