select
SMPS30 - SWITCH MODE POWER SUPPLY

SMPS30 - SWITCH MODE POWER SUPPLY

SMPS30 er en svært kraftig strømforsyning, som ofte brukes til behandlings- og undersøkelsesbenker. SMPS30 er en miljøvennlig løsning på grunn av et lavt strømforbruk i hvilemodus sammenliknet med tradisjonelle transformatorløsninger. Den universale inngangsspenningen gjør at SMPS kan brukes på hele verdensmarkedet uansett inngangsspenning.

Utskiftbare nett- og utgangskabler gjør det enkelt å erstatte slitte kabler og gir en sikker applikasjon og verdensomspennende kompatibilitet.

Med SMPS30 får du:
  • En universell strømforsyning med en inngangsspenning på 100 - 240V AC
  • En kraftig elektronisk strømforsyning på 300 W som muliggjør maksimal utnyttelse av aktuatorkapasiteten
  • En SMPS med LED-lamper som viser driftsstatus - grønn - og strømtilførsel - gul
  • En gulvmodell for veggmontering eller montering i applikasjonen

Switch Mode Power Supply
SMPS30

View the data sheet as an online magazine or download the PDF.

 
2D drawing

3D modeller er tilgjengelig i følgende formater:

Linear actuators and electronics
USER MANUAL

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK electronics.

 

LA44 IC and la43 IC - Intelligent Control

LA44 IC and LA43 IC with intelligent control opens a new world of opportunities.

 

focus on couches and tables

Flexible functionality and improved
ergonomics are some of today’s needs for treatment and examination couches.

 

Focus on dental chairs

LINAK offers different actuator solutions for dental chairs.

 

focus on treatment chairs

Flexible functionality and valuable accessories for treatment chairs.

MEDLINE & CARELINE-applikasjoner
Se eksempler på MEDLINE & CARELINE-applikasjoner.
Utfordringen fra helsevesenet
Hvordan kan du pleie flere pasienter med færre hender?
Perfeksjon i bevegelse
Aktuatorsystemet er en viktig del av løsningen din, og vi..
Kontakt LINAK
Trenger du hjelp til å finne det produktet som dekker dine spesifikke behov?