select
BAJL - Batteripakke Li-ion singel & dobbel kapasitet

BAJL - Batteripakke Li-ion singel & dobbel kapasitet

BAJL Li-Ion batteripakken er utviklet spesielt for bruk sammen med JUMBO systemet til pasient- og oppreisningsløftere.

Batteriet har lav vekt, men høy ytelse og sikkerhet.

BAJL Li-Ion er basert på Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) som er et miljøvennlig kjemikalie uten tungmetaller.

Andre fordeler ved bruk av BAJL Li-Ion er:
  • Forlenget levetid
  • Lett å ta av og feste batteriet med snap-systemet og LINAK monteringsbrakett
  • Batteristyringen gir indikasjon på når du må lade batteriet på Jumbo kontrollboksen, eller håndbetjeningen

Hvis noen eller alle av Li-ion-batteriene som er bygd inn i LINAK-produkter, er funnet å være defekte under garantien, vil LINAK gi et nytt produkt til OEM kunder. LINAK fraskriver seg eksplisitt alle andre rettsmidler. LINAK skal under ingen omstendigheter være ansvarlig for noen spesielle indirekte straffeforhør eller tilfeldige skader eller tap som oppstår som følge av en hendelse knyttet til den inneværende risikoen for termisk forsinkelse i Li-ion cellen og enhver bruk av LINAK-produkter. Videre frasier LINAK eksplisitt for tap av fortjeneste, manglende realisering av forventede besparelser, eventuelle krav mot våre kunder av en tredjepart, eller andre kommersielle eller økonomiske tap av noen slag, selv om LINAK har blitt informert om muligheten for slike skader eller tap.

 

Battery BAJL Li-Ion datasheet

Battery BAJL Li-Ion

View the data sheet as an online magazine or download the PDF.

Online Magazine | PDF

 

Disclaimer regarding Li-Ion batteries

Disclaimer regarding Li-Ion batteries

Important information regarding LINAK® products with Li-ion batteries

Online Magazine | PDF

2D tegning

3D modeller er tilgjengelig i følgende formater:

LINEAR ACTUATORS AND ELECTRONICS
user manual 

This User Manual will tell you how to install, use and maintain yourLINAK electronics. We are sure that your LINAK system will give you manyyears of problem-free operation.

Online Magazine | PDF

 

focus on stretchers

focus on stretchers

Full functionality, battery power, and comfort for mobile applications. LINAK provides a system solution for stretchers, bed trolleys and other mobile applications.

Online Magazine | PDF

 

JUMBO means safe patient handling

JUMBO means safe patient handling

JUMBO system solutions for patient lifts give you a lift in production, in usage and in service. LINAK takes safe patient handling seriously.

Online Magazine | PDF

MEDLINE & CARELINE-applikasjoner
Se eksempler på MEDLINE & CARELINE-applikasjoner.
Kontakt LINAK
God dialog og tett samarbeid er den korteste veien til en perfekt løsning.