select
 

Retningslinjer for personvern

Les nøye gjennom våre retningslinjer for personvern. Fortsetter du å bruke tjenestene våre, regner vi med at du har godtatt vilkårene i retningslinjene for personvern.

Takk for at du tar deg tid til å lese våre retningslinjer for personvern. Formålet med disse retningslinjene er å forklare hva slags, hvordan og hvorfor vi innhenter informasjon når du kommuniserer med oss, bruker tjenestene våre eller er inne på nettstedet vårt. Vi beskriver også de spesifikke måtene vi bruker og videregir informasjonen på. Vi respekterer fullt ut alle ønsker om fortrolighet med hensyn til personopplysninger som blir videregitt til oss, og vi er klar over behovet for å beskytte og håndtere alle personopplysninger som vi mottar, på en korrekt måte. Vi vil aldri selge opplysninger om deg og andre brukere.


Hvem er vi?

LINAK-gruppen er et internasjonalt selskap som er engasjert i design og produksjon av elektriske lineære aktuatorsystemer. LINAK A/S har hovedkontor i Guderup i Danmark og er representert i flere land verden over gjennom enten datterselskaper eller distributører. Du finner en oversikt over selskapene i LINAK-gruppen her: LINAKs datterselskaper og distributører verden over.

Nettstedet styres av LINAK A/S med mindre det er angitt i vilkårene eller på annen måte at det styres av en annen LINAK-enhet.


Hva slags personopplysninger innhenter vi om deg?

LINAK innhenter personidentifiserbar informasjon som navn, adresser, e-postadresser, telefonnumre (hvis oppgitt), IP-adresser samt hvilken interesse du har av produktene våre. Denne typen opplysninger innhentes bare når du frivillig oppgir dem til oss og/eller når du har gitt samtykke til det.

Vi kan innhente andre typer opplysninger på forskjellige måter: LINAK registrerer informasjon som er oppgitt via kontaktskjemaet på nettsidene for å kunne behandle kommentarer, spørsmål eller forslag fra deg eller når du abonnerer på våre nyhetsbrev. Opplysninger på kontaktskjemaet eller abonnementsskjemaet overføres i SMTP-kommunikasjon via vår tredjepartsleverandør av e-posttjenester. Merk at opplysninger som oppgis via kontakt- eller abonnementsskjemaet, blir overført på en åpen måte. Det betyr at ikke hvert kommunikasjonstrinn i meldingen blir kryptert før meldingen kommer frem til oss. Derfor ønsker du kanskje å benytte en sikrere kommunikasjonsmåte for å komme i kontakt med oss, for eksempel per telefon.

Vi innhenter automatisk opplysninger om dine besøk på og din bruk av nettstedet vårt. Personopplysningene kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleser-ID, surfeaktivitet og andre opplysninger om hvordan du har vært i kontakt med nettstedet.

Vi ber deg vennligst unngå å sende oss følsomme personopplysninger som for eksempel opplysninger knyttet til rase eller etnisk opprinnelse, politiske oppfatninger, religion eller annen tro, helse, biometriske eller genetiske egenskaper, kriminell bakgrunn eller medlemskap i fagforeninger.

Virksomheten vår og tilknyttede tjenester samt nettsidene har ikke til formål og er ikke utformet for å tiltrekke seg personer under 18 år.


Hvordan vi kan bruke personopplysningene dine:

Opplysningene kan bli behandlet til følgende formål:

 • For å kontakte deg vedrørende salg og tjenester,
 • for å levere tjenestene og nyhetsbrevene du har bedt om,
 • for å gjennomføre spørreundersøkelser om hvordan vi kan levere en bedre tjeneste til deg,
 • for å utvikle våre tjenester samt
 • for andre formål som du har bedt om direkte.

Hvem vi deler personopplysningene dine med:

LINAK kan videregi personopplysningene dine internt til et selskap i LINAK-gruppen for den bruken og de formålene som er angitt ovenfor. Begrunnelsen er at vi tar mål av oss til å gi deg best mulig service.

Vi kan også videregi personopplysningene dine til tredjeparter, når vi:

 • • Benytter tredjeparter til å drive nettstedet og andre tjenester,
 • • benytter et eksternt e-postmarkedsføringssystem til å håndtere nyhetsbrev vedrørende ulike markedsførings- og salgsemner,
 • • benytter tredjeparter i forbindelse med arrangementer som du melder deg på, for å gjøre det enklere for deg å delta,
 • • håndterer personopplysningene dine i CRM-systemet vårt,
 • • behandler ordrer i ERP-systemet vårt ved hjelp av et minimum av personopplysninger,
 • • benytter et eksternt kundeopplevelsessystem til å innhente tilbakemelding om hvordan LINAK presterer,
 • • samt når vi er forpliktet til å videregi dine personopplysninger i henhold til lover og forskrifter, noe som kan omfatte lover utenfor landet der du er bosatt.

LINAK benytter tredjeparter som databehandlere. Disse samarbeider med oss når det gjelder levering av innholdet og tjenestene som du ber om. I arbeidet med dette sørger de for at opplysningene blir behandlet fortrolig gjennom nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak. Våre sikkerhetsforanstaltninger blir regelmessig oppdatert i tråd med den tekniske utviklingen.

Hvordan vi bruker cookies og tredjepartsforbindelser på nettsidene våre:

Vi behandler opplysninger som er innhentet av cookies for å i) betjene, utvikle og optimere ytelsen og brukeropplevelsen av nettstedet og tjenestene der, ii) foreta kunde- og brukeranalyser og segmentering for å få en bedre forståelse av brukerne og kunne levere bedre og skreddersydde tjenester til brukerne og iii) utarbeide statistikk.

Du finner mer informasjon om cookies i vår cookieerklæring, som du finner på nettstedet vårt. Du kan når som helst endre eller trekke tilbake ditt samtykke til cookies og tredjepartsforbindelser via cookieerklæringen på nettstedet vårt.

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google Inc. ("Google"). Google Analytics benytter såkalte “cookies", som er tekstfiler som lagres på datamaskinen din for å analysere din bruk av nettstedet. Informasjonen som genereres av cookien vedrørende din bruk av nettstedet overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der.

Google Tag Manager er en løsning som drives av Google og som gjør at nettstedstagger kan håndteres av et grensesnitt. Selve Tag Manager-verktøyet (som implementerer taggene) er et cookieløst domene som ikke registrerer personopplysninger. Verktøyet gjør at andre tagger aktiveres, og disse kan registrere opplysninger under visse omstendigheter. Google Tag Manager har ikke tilgang til denne informasjonen. Du finner mer informasjon i brukervilkårene for dette produktet på: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Vi benytter Google-tjenesten reCAPTCHA for å beskytte nettstedet mot spam og misbruk. Tjenesten benytter avanserte risikoanalyseteknikker til å skille mennesker fra roboter. Dette plugin-spørreverktøyet omfatter sending av IP-adressen og muligens også andre opplysninger som Google krever i forbindelse med reCAPTCHA-tjenesten. Til dette formålet vil din informasjon bli formidlet til og brukt av Google. IP-adressen din blir anonymisert. Det er bare i eksepsjonelle tilfeller at den fullstendige IP-adressen blir overført til en Google-server i USA og avkortet der, og IP-adressen din skal ikke flettes sammen med øvrige opplysninger fra Google. Denne innhentingen av opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. Ved å bruke reCAPTCHA-tjenesten samtykker du i Googles behandling av dine opplysninger på den måten og til de formålene som er angitt ovenfor. Du finner mer informasjon om Googles retningslinjer for personvern på: https://policies.google.com/privacy

Vi benytter integrerte YouTube-videoer i utvidet personvernmodus. YouTube er en tjeneste fra Google. YouTube leverer en utvidet personvernmodus som sørger for at YouTube ikke lagrer cookies med personlig identifiserbar informasjon på datamaskinen din. Les mer om utvidet personvernmodus her.

Vi benytter dessuten Vimeo Video Player, og den integrerbare videotjenesten Vimeo bruker førstepartscookies som er viktige for opplevelsen av tjenesten. Du finner mer informasjon om Vimeo ved å klikke her.


Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

LINAK lagrer personopplysningene dine bare så lenge det er rimelig nødvendig til formålet som de er innhentet for. LINAK kan bli nødt til å lagre opplysninger for å oppfylle rettslige krav. Vi kan lagre opplysninger i anonymisert form til statistiske formål i motsetning til å slette opplysningene.

Dine rettigheter:

Du kan når som helst velge å ikke motta markedsføringsrelatert e-post fra oss. Du må da benytte avregistreringslenken i markedsføringsmaterialet. Vi vil da etterkomme forespørselen umiddelbart.

Hvis du har kommentarer eller spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysningene dine eller hvis du ønsker å få tilgang til, oppdatere, endre eller slette noen av personopplysningene, kan du kontakte oss ved hjelp av lenken LINAK, eventuelt ved å sende en e-post til dataprivacy@linak.com

Postadressen vår er:
LINAK A/S
Smedevænget 8, Guderup
6430 Nordborg
Dinamarca
Selskapsregistreringsnummer 66365328

Hvis du mener at vi behandler eller har behandlet dine personopplysninger ulovlig, kan du klage til den danske tilsynsmyndigheten for personvern, Borgergade 28, 5., DK - 1300 Copenhagen K (Datatilsynet) eller tilsynsmyndigheten i ditt hjemland.

Endringer:

Vi kan komme til å endre disse retningslinjene for personvern fra tid til annen. Alle oppdateringer og endringer vil bli lastet opp på nettsidene.

Sist oppdatert: 10. juli 2018