select

LINAK hever listen for vaskbare helseprodukter

Introduksjon av LINAK-standarden, IPX6 Washable DURA ™, gjør det mulig for produsenter av justerbart sykehusutstyr å tilby slitesterke applikasjoner som er klare for repeterende maskinvasking gjennom flere år.

Produktnyhet:  8. januar 2018
Internasjonale krav til hygiene i moderne sykehus er stadig økende. LINAK-produkter oppfyller ikke bare disse kravene - de presser på for å nå enda lenger. Dette bidrar til å gi et konkurransefortrinn til dedikerte produsenter av sykehusutstyr.

Bakterier og infeksjoner på sykehus koster millioner av dollar globalt hvert år. Ifølge WHO får 7-10 av 100 pasienter en infeksjon mens de er på sykehus, og hygiene er dermed blitt en av de viktigste prioriteringene for helsepersonell over hele verden.

I mer enn 30 år har hygiene også vært i fokus hos LINAK ved utvikling av elektriske aktuatorsystemer for justerbare helseaplikasjoner. Ettersom det gradvis har blitt skjerpning av standarder og krav til sykehusutstyr, har LINAK R & D kontinuerlig forbedret og raffinert våre produkter gjennom intens forskning og utvikling, samt økt testing. Dette betyr at LINAK ikke bare alltid har overholdt gjeldende regler, men har bidratt til å øke de videre.


Hever standarden for vaskbare applikasjoner

Ved å undersøke materialer, analysere nye komponenter og jobbe med holdbarhetstesting av produkter utvikler LINAK ingeniører kontinuerlig nye løsninger som overstiger det som kreves av gjeldende standarder. Dette har ført til en helt ny LINAK-standard - IPX6 Washable DURA ™ - som gjør det mulig for elektriske aktuatorsystemer å takle gjentatt maskinvasking i mange år.

 LINAK IPX6 Washable DURA™    Pushing the standards for washable applications

For å gi produsenter av for eksempel sykehussenger en større trygghet, driver LINAK ingeniører enda tøffere tester og driver langt flere testsykluser for å sikre at produktene har utvidet holdbarhet og oppfyller denne standarden.

Den nye IPX6 Washable DURA ™ -standarden er ment å hjelpe sykehusene til å forbedre hygienen ved å tillate justerbart utstyr (for eksempel sykehussenger) å vaskes vesentlig mer enn den nåværende normen foreskriver. Dette gir deg mulighet til å tilby applikasjoner med lang levetid og løsninger som forblir fullt operative mens du holder på med varmtvannsvaskemaskinen med sterke vaskemidler.


 

For ytterligere informasjon vennligst kontakt ditt lokale datterselskap eller distributør.

LINAK er et internasjonalt selskap, basert på en enkel ide - elektrisk lineær bevegelse.
Vi lager produkter som forbedrer menneskers livskvalitet og arbeidsmiljø.
Updated: 8. januar 2018 07:55