select

bordstabilitet

Når et høydejusterbart skrivebord skal designes, er stabiliteten en av de viktigste elementene i designprosessen. 

Når der er snakk om stabilitet til et justerbart bord, mener vi bordets evne til å motstå bevegelse når det anvendes en viss kraft enten på siden av eller foran på bordet. 


Kraft påvirket fra siden Kraft påvirket front


Stabiliteten mot disse kreftene kommer fra:
Kontakt DESKLINE hvis du vil vite mer om hvordan man gir stabilitet til høydejusterbare bord.