select
Environmental Policy 

LINAK A/S - miljøpolitikk:

LINAK A/S er miljøbevisst:
  • Vi vil ikke belaste miljøet unødvendig og vi vil minimere vårt energiforbruk. 
  • Vi bruker alltid den beste tilgjengelige teknologien i produksjonen. 
  • Vi vil sette gode eksempler i lokalsamfunnet.
  • Vi støtter Sønderborg Kommune sine ambisjoner om å være karbon-nøytrale innen 2029.
Vi optimaliserer vår strømforsyning og reduserer vårt strømforbruk gjennom kontinuerlige miljøvurderinger, forbedringer og investeringer i bærekraftige løsninger og teknologier.

Vi er bevisste på valg av materialer og strømforbruk i forbindelse med utvikling av nye produkter, og vi tilpasser oss markedets krav til miljøhensyn.

Vi gjør utviklingen synlig, og påvirker stadig våre ansatte til å bry seg om miljøet - dette for å skape en miljøvennlig atferd.

LINAK A/S gjennomfører kontinuerlige forbedringer
LINAK A/S planlegger, gjennomfører og følger kontinuerlig opp forbedring av effektiviteten av miljøtiltak, arbeidsmiljø og kvalitetsstyringssystemer.

LINAK A/S opererer i samsvar med lover og forskrifter.
LINAK A/S opererer i samsvar med lover og forskrifter og andre kontraktsfestede avtaler.

LINAK A/S reviderer sitt forvaltningsfundament årlig
LINAK A / S reviderer retningslinjer, målsettinger og mål innen kvalitet, miljø og arbeidsmiljø årlig.

LINAK A/S' retningslinjer er kjent for alle
LINAK A/S' kvalitets, miljø- og arbeidsmiljøpolitikk skal være kjent og tilgjengelig for alle ansatte og publisert på vår hjemmeside.


Finn mer informasjon i vår miljøredegjørelse.