select

din partner for fremtiden

Sykehus- og helsesektoren vil få utfordringer i form av tre forskjellige trender i årene fremover.
  • En aldrende befolkning vil øke pasientenes pleiebehov, og dette vil påvirke sykehus, sykehjem og hjemmepleien.
     
  • Livsstilssykdommer er et økende problem i mange land. I takt med at den globale økonomien forbedres, vil ironisk  nok antallet mennesker med kritiske og kroniske livsstilssykdommer øke.  Det betyr at sykehus- og helsesektoren må ta deg av et stadig større antall pasienter.
     
  • Den verdensomspennende fedme-epidemien er et annet resultat av vår endrede livsstil, som helt bokstavelig legger en stor byrde på sykehus- og helsesektoren.

Din utfordring  - er vår
Disse trendene utgjør både en utfordring og en mulighet for produsenter av utstyr til sykehus- og helsesektoren. Applikasjoner som er utviklet for å gjøre livet lettere og mindre stressende for pleiepersonalet, vil gi en konkurransemessig fordel i fremtiden. Det samme er tilfelle hvis det hjelper pasientene til å føle seg bedre og bli mindre avhengig av sykepleiere og annet pleiepersonalet. 
 
MEDLINE® & CARELINE® holder et våkent øye med sektorens behov. Avanserte elektriske lineære aktuatorsystemer kan forbedre et bredt utvalg av det utstyret som brukes i sykehus- og helsesektoren, slik at det oppfyller fremtidens behov.
 
La oss hjelpe deg med å styrke virksomheten din
Vi tror at et nært samarbeid med kundene våre kan føre til utvikling av nye innovative løsninger som kan hjelpe helsepersonalet med rutinemessige oppgaver. Pasientene vil også føle seg bedre og mer uavhengig.
 
Dette er akkurat det som kreves for å takle fremtidens utfordringer.
Kontakt LINAK MEDLINE & CARELINE med dine behov og idéer, og så kan vi sammen utvikle en systemløsning som kan styrke virksomheten din.

MEDLINE & CARELINE-applikasjoner
Se eksempler på MEDLINE & CARELINE-applikasjoner.
Abonner på nyhetsbrevet
Hold deg oppdatert med nyhetsbrevet fra LINAK.