select
Ethical Guidelines 

Etiske RETNINGSLINJER


Åpenhet og ærlighet er kjerneverdier hos LINAK. Derfor skal våre forretnings-metoder være transparente og fair. Dette gjelder våre egne medarbeidere såvel som våre samarbeidspartnere, som handler på våre vegne. 

Hos LINAK har vi noen etiske retningslinjer som hjelper oss med å skape klarhet om forventninger vi har til oss selv og våre samarbeidspartnere.
Retningslinjene setter standarden for en akseptert adferd når man representerer LINAK.  
  • Vi vil ikke gi eller akseptere bestikkelser
  • Vi vil unngå konflikter mellom våre personlige interesser og LINAKs interesser
  • Vi mottar kun gaver som gjenspeiler alminnelig gjestfrihet og donerer kun penger som støtte til gode formål
  • Vi vil ikke bruke villedning, falskhet eller tillitsbrudd for å oppnå en urettferdig eller uærlig fordel
  • Vi går inn for fair konkurranse og bruker ikke ulovlige eller uetiske metoder for å oppnå fordeler

Alle medarbeidere og samarbeidspartnere får utlevert disse retningslinjer, og vi forventer at de lever opp til dem i sitt arbeid for LINAK.
Gjøre forretninger med LINAK
Vi ønsker ikke bare å være en hvilken som helst leverandør for kundene våre..
Våre verdier
Vi leverer innovative aktuatorløsninger som øker folks livskvalitet.
Våre retningslinjer
Vi respekterer mennesker, og vi respekterer livet - dette løftet gjenspeiles i våre retningslinjer.