select
Code of Conduct 

regler for god atferd

Vi stiller høye krav til oss selv, men også til våre forretningspartnere.
LINAK respekterer prinsippene i internasjonale overenskomster som Menneskerettighetserklæringen av 1948 og de viktigste arbeidsavtalene til Den Internasjonale arbeidsorganisasjonen. 

Vi krever dessuten at våre leverandører skal dele dette engasjementet. Derfor har vi lagt frem våre forventninger i et sett med regler for god atferd.

Dette betyr at våre leverandører blant annet må sørge for at:
  • deres medarbeidere har foreningsfrihet
  • de tar avstand fra alle former for tvangsarbeid
  • de har ikke benyttet seg av barnearbeid
  • de har en arbeidstid som ikke går ut over lovbestemte grenser
  • de ikke praktiserer diskriminering 
  • de har en føre var-holdning til miljømessige utfordringer og arbeider aktivt for å redusere miljøpåvirkningen
  • de ikke praktiserer korrupsjon
LINAK forbeholder seg retten til å kontrollere sine leverandører for å sikre at de følger våre regler for god atferd.

Reglene for god atferd er tatt inn i våre leverandøravtaler og må undertegnes av leverandørene. Vi krever at leverandørene binder seg til en handlingsplan med eventuelle forbedringspunkter - i henhold til våre atferdsregler.
Hvis ikke, forbeholder LINAK seg retten til å avslutte samarbeidet.
Gjøre forretninger med LINAK
Vi ønsker ikke bare å være en hvilken som helst leverandør for kundene våre..
Våre verdier
Vi leverer innovative aktuatorløsninger som øker folks livskvalitet.
Våre retningslinjer
Vi respekterer mennesker, og vi respekterer livet - dette løftet gjenspeiles i våre retningslinjer.