select

sertifiseringer

Vi bruker sertifiserte styringssystemer for å kontinuerlig forbedre vårt kvalitets-, miljø-, helse- og sikkerhetsarbeid.

LINAK har følgende sertifiseringer:

ISO 9001 - System for Kvalitetsledelse for hovedkontoret, Slovakia,  USA og Kina.

ISO 14971 - System for Risikostyring for hovedkontoret.

ISO 14001 - System for Miljøstyring for hovedkontoret, Slovakia og Kina.

ISO 18001 - System for Arbeidsmiljøledelse (HMS) for hovedkontoret.

(ATEX) Directive 94/9/EC - Utstyr eller beskyttende systemer beregnet for bruk i eksplosjonsfarlige områder, er tilgjengelig i ulike varianter for aktuatoren LA36.

(ATEX) IEC 60079-x - Eksplosjonsfarlige områder, er tilgjengelig i ulike varianter for aktuatoren LA36.

LINAK aktuatorløsninger er designet for å imøtekomme relevante erklæringer, f.eks REACH, WEEE, ROHS.

Gjøre forretninger med LINAK
Vi ønsker ikke bare å være en hvilken som helst leverandør for kundene våre..
Våre verdier
Vi leverer innovative aktuatorløsninger som øker folks livskvalitet.
Våre retningslinjer
Vi respekterer mennesker, og vi respekterer livet - dette løftet gjenspeiles i våre retningslinjer.