select
Working Environment Policy 

arbeidsmiljøpolitikk

LINAKs målsetning er at ingen medarbeidere pådrar seg skader i LINAK. Forebyggende arbeid er grunnlaget for våre helse- og sikkerhetsordninger. LINAK har ansvaret for å planlegge og utføre på en måte som er trygg for samtlige medarbeidere.

Gjennom løpende evalueringer og forbedringer av arbeidsmiljø hindrer vi at medarbeiderne pådrar seg skader og blir utsatt for farlig påvirkning så vel fysisk som mentalt.

Ledere og medarbeidere er forpliktet til å følge reglene og retningslinjene for sikkerhet, og rette oppmerksomheten mot atferd som påvirker arbeidsmiljøet negativt.

LINAK A/S gjør kontinuerlig forbedringer
LINAK A/S planlegger, gjennomfører og følger opp kontinuerlig forbedringer med hensyn til miljø, arbeidsmiljø og kvalitetssikringssystemer.

LINAK A/S følger lover og forskrifter
LINAK A/S vil følge relevante lover og krav pålagt av myndigheter og øvrige avtaler.

LINAK A/S gjennomgår sitt ledelsesfundament på årlig basis
LINAK A/S foretar en årlig gjennomgang av sine policyer og målsetninger knyttet til kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.

LINAK A/S policyer er kjent for alle
LINAK A/S’ policyer vedrørende kvalitet, miljø og arbeidsmiljø er kjent og tilgjengelig for samtlige medarbeidere og publisert på vårt nettsted.
Våre verdier
Vi leverer innovative aktuatorløsninger som øker folks livskvalitet.
Våre retningslinjer
Vi respekterer mennesker, og vi respekterer livet - dette løftet gjenspeiles i våre retningslinjer.