select
 
LINAK Mission & Vision

MISjON & VISjON

VÅR OPPGAVE
Vi leverer innovative aktuatorløsninger som gir folk bedre livskvalitet og et bedre arbeidsmiljø.

VÅR VISJON
Vi ønsker å være ledende i verden på innovative elektriske aktuatorsystemer innen våre kjernesegmenter.

VÅRE VERDIER
Resultatene som LINAK har oppnådd gjennom årene, bygger på et verdisett som definerer hva vi står for. Vi legger stor vekt på våre verdier, og annethvert år måler vi hvor flinke vi er til å etterleve dem.
 

 • Kundeorientering
  Å lytte til, og forstå kundenes behov er nøkkelen til å utvikle virkelige innovative løsninger. LINAK ønsker å være der kunden er. Våre datterselskaper forstår den lokale kulturen, snakker språket og er nær kundene, slik at de kan betjene dem best mulig.
   
 • Kreativitet
  Kreativ tenking var selve starten på LINAKs virksomhet. Kreativitet går hånd i hånd med innovasjon - både når det gjelder å utvikle nye løsninger og finne nye bruksområder for våre produkter. Så lenge kreative ideer tilfører kundene merverdi, vil LINAK fortsette sin utrettelige satsing.
   
 • Endringsvilje
  Vi lever i en verden som endrer seg raskt. LINAK er opptatt av å hele tiden være i forkant av markedet. For hele tiden å kunne utvikle og levere innovative løsninger er vi fleksible og åpne for nye utfordringer og muligheter. 
   
 • Lojalitet, åpenhet og ærlighet
  Vi er lojale mot våre verdier og lojale mot våre kunder. Fortrolige opplysninger forblir fortrolige hos LINAK. Vi omgås hverandre og våre kunder med åpenhet og ærlighet. Vi er åpne og ærlige i alle saker som angår vårt daglige arbeid i LINAK. Vi drøfter problemer som oppstår, åpent med tanke på å finne gode løsninger. 
   
 • Entusiasme og personlig effektivitet
  Vår kultur bygger på entusiastiske medarbeidere som alltid forsøker å gjøre en forskjell for kunden, for selskapet og for seg selv. Det betyr blant annet å være opptatt av effektivitet gjennom bruk av LEAN så langt mulig i forbindelse med det daglige arbeidet. 
   
 • Jobbtilfredshet og hjelpsomhet
  LINAK gjør sitt ytterste for at medarbeiderne skal være fornøyde med og stolte av resultatene vi oppnår. Medarbeiderne ønsker og forventer innflytelse på sitt daglige arbeid. I LINAK er vi aktivt opptatt av hverandres velferd. Vi hjelper, støtter og oppmuntrer hverandre i arbeidet med å nå nye høyder.
Gjøre forretninger med LINAK
Vi ønsker ikke bare å være en hvilken som helst leverandør for kundene våre..
Våre retningslinjer
Vi respekterer mennesker, og vi respekterer livet - dette løftet gjenspeiles i våre retningslinjer.
Abonner på nyhetsbrevet
Hold deg oppdatert med nyhetsbrevet fra LINAK.
Kontakt LINAK
God dialog og tett samarbeid er den korteste veien til en perfekt løsning. Ta gjerne kontakt med oss.