select
Sustainability & Responsibility 

sosialt ansvar - csr

LINAK – We improve your life
Mens han jobbet på en rullestol for en medstudent som hadde blitt lam i en ulykke, fikk administrerende direktør i , og eier av LINAK, Bent Jensen ideen til den første aktuatoren. Innovative løsninger som kan gi folk bedre livskvalitet og et bedre arbeidsmiljø har derfor vært en del av LINAKs DNA helt fra begynnelsen. Vi betrakter vårt slagord som mer enn bare reklame for en lineær aktuator som viser hva den kan utrette for deg og dine produkter. Vårt slagord er et løfte som gjenspeiles i våre verdier og i måten vi driver virksomheten på.

CSR policy
For LINAK handler ansvar om å gjøre det vi er best til og gjøre det på en skikkelig måte. Ingen bedrifter kan jobbe med samfunnsansvar uten å ta veloverveide valg. Vi bygger våre beslutninger på sunn fornuft og en trinnvis utvikling til det bedre. Derfor er det viktig for oss å prioritere vår drivkraft. 

Følgende fem områder er særlig viktig for oss:

Vi gjør livet bedre for deg
LINAKs produkter hjelper hver dag millioner av mennesker til en bedre livskvalitet og et bedre arbeidsmiljø - alltid i nært samarbeid med våre kunder. Vi deler gjerne vår fagkunnskap og samarbeider for eksempel med universiteter og organisasjoner.

Vi tar vare på hverandre
Jobbtilfredshet og hjelpsomhet er kjerneverdier i LINAK. Disse oppnår vi bare gjennom å skape gode arbeidsforhold for medarbeiderne. Derfor legger LINAK stor vekt på helse og sikkerhet, og godtar ingen diskriminering eller mobbing. Når det gjelder ergonomi, er det naturlig for oss å være i frontlinjen på vår egen arbeidsplass. 

Vi tar vare på miljøet
Vi tror det er mulig å drive en bedrift godt på grunnlag av bærekraftig vekst. I LINAK konsentrerer vi oss både om å redusere energiforbruket innad i bedriften, og å produsere løsninger som belaster miljøet minst mulig.

Vi engasjerer oss lokalt og med et blikk mot verden
I LINAK er vi stolte av å være en aktiv aktør i lokalsamfunnet. Både på Sønderjyllan og ved våre kontorer og fabrikker rundt omkring i verden.

Vi stiller krav
I LINAK stiller vi høye krav til både oss selv og våre forretningspartnere. Vi formidler kravene videre til medarbeidere, leverandører og forretningspartnere i våre regler for god atferd og vår etikkhåndbok. Og vi følger kontinuerlig opp.
Gjøre forretninger med LINAK
Vi ønsker ikke bare å være en hvilken som helst leverandør for kundene våre..
Våre verdier
Vi leverer innovative aktuatorløsninger som øker folks livskvalitet.
Ta en virtuell rundtur hos LINAK
Vi inviterer deg med på en virtuell rundtur hos LINAK, der du kan møte de ansatte.
Abonner på nyhetsbrevet
Hold deg oppdatert med nyhetsbrevet fra LINAK.
Kontakt LINAK
God dialog og tett samarbeid er den korteste veien til en perfekt løsning. Ta gjerne kontakt med oss.