select
Systems for Nursing Home Beds

systemer for sykehjemssenger

valgfrihet i en rekke systemer

Perfekt overensstemmelse mellom LINAKs produktportofølje og sykehjemsseng. I mer enn 20 år har LINAK vært en innovativ foregangsbedrift i sykehjemssektoren. 
Hvorfor? – Vi leverer systemløsninger som dekker de behovene våre kunder har.
 
Hos LINAK er det mange mulige måter å kombinere den optimale systemløsning for sykehjemssenger på og dermed oppnå perfekt bevegelse. Avhengig av kundens behov har vi den riktige produktportoføljen som gir stor fleksibilitet når det gjelder å spesifisere det mest verdifulle systemet.  
 

et vanlig system for sykehjemssenger

Et typisk system for sykehjemssenger består av en kontrollboks, en aktuator/søyle og en håndbetjening (tilhørende kontroll).
 
Spesifikasjonen avhenger reelt av det individuelle behovet. Fokus kan ligge på effekt, hastighet, støy, antall kanaler (aktuatorer), antall tilbehørsdeler osv.
 
For å inspirere deg kan vi si at dette er et eksempel på et typisk system for dette segmentet:
 

mye mer enn bevegelse

Verdien av dette systemet: I mange år har sikkerhet og ergonomi vært av største viktighet i denne sektoren. Slik er det fremdeles. Nå er også optimalisering av arbeidsflyten, tidsbesparelser for personellet og mer tid for pasienten viktig for å øke velferden. LINAKs systemer er basert på de behovene. 
 
CB6S har mange fordeler i så henseende. Blant annet er den førstefeilsikker, noe som betyr at utilsiktede bevegelser ikke kan skje som følge av en kortslutning i systemet. Dessuten er OpenBus-plattformen klar til å integrere verdiskapende funksjoner, f.eks. det fleksible pasientpanelet og lett tilgang til å styre sengen.

Våre høye kvalitetsstandarder innen våre kjerneområder, aktuatorene og søylene, øker livskvaliteten for brukerne ved å forbedre ergonomien og levere pålitelig og jevn bevegelse i sengen.  
Fleksibelt pasientpanel (FPP) Betjeningspanel OpenBus ACOM Lineær Aktuator LA40 Lineær Aktuator LA40 Lineær Aktuator LA40 Kontrollboks CO41 Håndbetjening HB80
Hva er en lineær aktuator
En elektrisk lineær aktuator er en enhet som omdanner den roterende…
Hva er en kontrollboks
Kontrollboksen er selve hjertet og hjernen i en aktuatorløsning…
MEDLINE & CARELINE-applikasjoner
Se eksempler på MEDLINE & CARELINE-applikasjoner.
Kontakt LINAK
Ønsker du å snakke om hvordan du kan dra nytte av en innovativ aktuatorløsning?