select
Systems for Hospital Beds

Systemer for
sykehussenger

valgfrihet i en rekke systemer

Perfekt overennstemmelse mellom LINAKs produktportofølje og sykehussenger. I mer enn 20 år har LINAK vært en innovativ foregangsbedrift i sykehus- og pleiesektoren. 
Hvorfor? – Vi leverer systemløsninger som dekker de behovene våre kunder har.
 
Hos LINAK er det mange mulige måter å kombinere den optimale systemløsning for sykehussenger på og dermed oppnå perfekt bevegelse. 
Avhengig av kundens behov har vi den riktige produktportoføljen som gir stor fleksibilitet når det gjelder å spesifisere det mest verdifulle systemet. 
 

et vanlig system for sykehussenger

Et typisk system for sykehussenger består av en kontrollboks, en aktuator/søyle og et håndbetjening (tilhørende kontroll)
 
Spesifikasjonen avhenger reelt av det individuelle behovet. Fokus kan ligge på effekt, hastighet, støy, antall kanaler (aktuatorer), antall tilbehørsdeler osv.
 
For å inspirere deg kan vi si at dette er et eksempel på et typisk system for dette segmentet:
 

mye mer enn bevegelse

Verdien av dette systemet: I mange år har sikkerhet og ergonomi vært av største viktighet i denne sektoren. Slik er det fremdeles. Nå er også optimalisering av arbeidsflyten, tidsbesparelser for personellet og mer tid for pasienten viktig for å øke velferden. LINAKs systemer er basert på de behovene. 
 
CB20 har mange fordeler i så henseende. Blant annet er den førstefeilsikker, noe som betyr at utilsiktede bevegelser ikke kan skje som følge av en kortslutning i systemet. Dessuten er OpenBus-plattformen klar til å integrere verdiskapende funksjoner, f.eks. vekt. Vei pasienten i sengen ved hjelp av et enkelt klikk, og unngå tungt manuelt arbeid. 
Våre høye kvalitetsstandarder innen våre kjerneområder, aktuatorene og søylene, øker livskvaliteten for brukerne ved å forbedre ergonomien og levere pålitelig og jevn bevegelse i sengen. Lineær Aktuator LA40 Betjeningspanel OpenBus ACOM Løftesøyle BL1 Fleksibelt pasientpanel (FPP) Lineær aktuator LA40 Kontrollboks CO61 Håndbetjening HB80
Hva er en lineær aktuator
En elektrisk lineær aktuator er en enhet som omdanner den roterende…
Hva er en kontrollboks
Kontrollboksen er selve hjertet og hjernen i en aktuatorløsning…
MEDLINE & CARELINE-applikasjoner
Se eksempler på MEDLINE & CARELINE-applikasjoner.
Kontakt LINAK
Ønsker du å snakke om hvordan du kan dra nytte av en innovativ aktuatorløsning?