select
 
Bry deg om morgendagen i dag

ER DU KLAR TIL Å HÅNDTERE MORGENDAGENS UTFORDRINGER I HELSEVESENET?

Med en økende andel pleietrengende, og stadig færre pleiegivere er det et sterkt behov for intelligente løsninger som muliggjør effektiv arbeidsflyt og økt komfort og sikkerhet for pasienten. Derfor er "Care for Tomorrow Today" blitt et tankesett for oss i LINAK.  

Vi mener det er viktig å tenke fremover. Ved å gjøre det kan vi gi verden avanserte ergonomiske løsninger som virkelig vil gjøre en verdifull forskjell - og vi håper du blir med oss på reisen. 

Vi oppfordrer deg til å forsterke ditt produkt med våre intelligente løsninger for å ta nyttige applikasjoner som sykehjemssenger, rullestoler, pasientløftere og undersøkelsesbord til et nytt nivå. Til det beste for pasienter og pårørende så vel som for samfunnet.

Med andre ord: Bry deg om morgendagen i dag.

“Intelligente løsninger i helsevesenet, som f.eks. den intelligente sengen, betyr ikke at vi besøker den pleietrengende mindre. Derimot gir denne teknologien oss muligheten til å gi pleie når det er størst behov for det hos brukeren. Dette betyr mye for brukeren og deres pårørende - og for oss.”

Pleier - Henriette Petersen
Gjøre forretninger med LINAK
Vi ønsker ikke bare å være en hvilken som helst leverandør for kundene våre..
Abonner på nyhetsbrevet
Hold deg oppdatert med nyhetsbrevet fra LINAK.
Utfordringen fra helsevesenet
Hvordan kan du pleie flere pasienter med færre hender?
Perfeksjon i bevegelse
Aktuatorsystemet er en viktig del av løsningen din, og vi..
Kontakt LINAK
Ønsker du å snakke om hvordan du kan dra nytte av en innovativ aktuatorløsning?