select
 
This is MEDLINE & CARELINE 

dette er MEDLINE® & CARELINE®

MEDLINE & CARELINE-avdelingen leverer løsninger med elektriske lineære aktuatorer som er designet for å bedre livskvaliteten til både pasienter og pleiere på sykehus, sykehjem, forskjellige behandlingssenter og i private hjem. Vi fokuserer på hvordan innovativ bruk og perfeksjonering av bevegelse og kontroll kan forbedre utstyr som brukes i sykehus- og helsesektoren, for å møte de alvorlige utfordringene som denne sektoren står overfor.
 
Hos LINAK MEDLINE & CARELINE følger vi nøye med på globale trender og utvikling i helsesektoren. Vår omfattende kunnskap og innsikt er grunnlaget for et tett samarbeid med våre kunder om å utvikle virkelig innovative løsninger basert på, og i tilknytning til elektriske lineære aktuatorsystemer.  
 
Siden tidlig på 1990-tallet har MEDLINE & CARELINE hatt en verdensomspennende virksomhet som ledende leverandør av høyteknologiske løsninger. Vi hjelper kundene våre med å holde seg i front på et dynamisk marked ved kontinuerlig å forbedre deres applikasjoner slik at de kan møte de raskt skiftende utfordringene.  
 
LINAK MEDLINE & CARELINE er en individuell, strategisk forretningsenhet. Vi bruker LINAKs datterselskaper og serviceorganisasjoner på alle store markeder for å sikre at alle lokale medisinske- og sikkerhetsforskrifter oppfylles, og for å gi optimal service. 
 
Følg lenken for å få mer informasjon om MEDLINE & CARELINE løsninger.

For mer informasjon om LINAK Group gå til www.linak.com/about.

Gjøre forretninger med LINAK
Vi ønsker ikke bare å være en hvilken som helst leverandør for kundene våre..
MEDLINE & CARELINE-applikasjoner
Se eksempler på MEDLINE & CARELINE-applikasjoner.
Abonner på nyhetsbrevet
Hold deg oppdatert med nyhetsbrevet fra LINAK.
Utfordringen fra helsevesenet
Hvordan kan du pleie flere pasienter med færre hender?
Perfeksjon i bevegelse
Aktuatorsystemet er en viktig del av løsningen din, og vi..