select
 

å jobbe hos LINAK®

Hos LINAK er det vår misjon å forbedre menneskers livskvalitet og arbeidsmiljø i en rekke sammenhenger. Vi vil gjerne ha ansatte i LINAK som er der på grunn av hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Så naturligvis gjelder våre idealer om livskvalitet og arbeidsmiljø også våre medarbeidere. 
 
LINAK har en uformell kultur hvor vi tar vare på hverandre. Vi anser våre ansatte som verdifulle for virksomheten, og slik ønsker vi og å behandle hverandre. Vi tror på fleksibilitet og frihet under ansvar. Vi oppmuntrer ansatte til å ta initiativ og strebe etter nye utfordringer, både faglig og personlig.
 
Din kunnskap er nøkkelen til vår suksess
Innovasjon og stadig forbedring er grunnlaget for vår suksess. Vi forventer at du bidrar åpent og ærlig med dine ideer og tanker. Derfor kan du i gjengjeld forvente å bli hørt. 
 
Vi har tro på verdien av å utdanne og utvikle våre ansatte. Din kunnskap og kompetanse skal holdes oppdatert, så du kan bidra til LINAKs omdømme som en verdifull partner for våre kunder - ikke bare som en leverandør. 
 
Karrieremuligheter
LINAK er en global virksomhet med omkring 1.600 ansatte. Vi har ansatte med nesten alle former for tekniske og kommersielle utdannelser, såvel som forskjellige former for faglærte og ufaglærte.

Hvis du leverer en sterk innsats kan du forvente utfordrende tilbud om karrieremuligheter som utvikler dine faglige og personlige kompetanser. 
 

Våre retningslinjer
Vi respekterer mennesker, og vi respekterer livet - dette løftet gjenspeiles i våre retningslinjer.
Ta en virtuell rundtur hos LINAK
Vi inviterer deg med på en virtuell rundtur hos LINAK, der du kan møte de ansatte.
Abonner på nyhetsbrevet
Hold deg oppdatert med nyhetsbrevet fra LINAK.