select
 

hold deg OPpdATERT om NORMER OG STAndardER

Det er bordprodusentenes ansvar å få hele bordet CE-merket og oppfylle lokale standarder og anbefalinger. 

DESKLINE-produktene oppfyller maskindirektivets 2006/42/EC for delvis ferdigstilte maskiner. 

DESKLINE-systemene er CE-merket og oppfyller disse direktivene:

EMC-direktivet 2004/108/EC 
Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC 
Maskindirektivet 2006/42/EC 

Se flere detaljer i Erklæringen om brugen af delvist færdigt maskineri (PDF)Hva er en løftesøyle
En løftesøyle er en elektrisk lineær aktuator som er integrert i…
DESKLINE-applikasjoner
Se eksempler på DESKLINE-applikasjoner.
Abonner på nyhetsbrevet
Hold deg oppdatert med nyhetsbrevet fra LINAK.
Frihet til design
Hvis design er viktig for deg, er DESKLINE den perfekte partner.